XII редовна седница Скуптинe акционара НИС а.д. Нови Сад ће бити одржана у уторак 30. јуна 2020. године.

Позив за XII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Предлози одлука и материјал за XII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа о одлукама из утврђеног дневног реда на дан објаве позива за XII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад износи 163.060.400.

Обрасци

Значајни датуми у вези XII редовне седнице Скупштине акционара

29.05.2020. Објава Позива за XII редовну седницу Скупштине акционара
10.06.2020. Рок за упућивање предлога за допуну дневног реда
20.06.2020. Дан акционара
23.06.2020. Рок за подношење питања акционара
25.06.2020. Рок за доставу копије пуномоћја писаним путем и формулара за гласање
29.06.2020. Рок за доставу пуномоћја електронским путем (до 12 часова)
30.06.2020. Дан одржавања XII редовне седнице Скупштине акционара

Акти друштва

Додатне информације

Уколико имате додатна питања у вези XII редовне седнице Скупштине акционара молимо Вас да погледате сегмент Питања и одговори или да контактирате Сектор за послове са мањинским акционарима.

У овој секцији