XI редовна седница Скупштинe акционара НИС а.д. Нови Сад ће бити одржана у четвртак 27. јуна 2019. године.

Позив за XI редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Предлози одлука и материјал за XI редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа о одлукама из утврђеног дневног реда на дан објаве позива за XI редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад износи 163.060.400.

Обрасци

Значајни датуми у вези XI редовне седнице Скупштине акционара

28.05.2019. Објава Позива за XI редoвну седницу Скупштине акционара
07.06.2019. Рок за упућивање предлога за допуну дневног реда
17.06.2019. Дан акционара
20.06.2019. Рок за подношење питања акционара
24.06.2019. Рок за доставу пуномоћја и формулара за гласање писаним путем
26.06.2019. Рок за доставу пуномоћја и формулара за гласање електронским путем (до 12 часова)
27.06.2019. Дан одржавања XI редовне седнице Скупштине акционара

Прописи и акти друштва

Додатне информације

Уколико имате додатна питања у вези XI редовне седнице Скупштине акционара молимо Вас да погледате сегмент Питања и одговори или да контакирате Сектор за послове са мањинским акционарима.

У овој секцији