X редовна седница Скупштинe акционара НИС а.д. Нови Сад ћe бити одржана у четвртак, 21. јуна 2018. године.

 

 

Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа о одлукама из утврђеног дневног реда на дан објаве позива за X редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад износи 163.060.400.

Обрасци

Значајни датуми у вези X редовне седнице Скупштине акционара

22.05.2018. Објава Позива за X редoвну седницу Скупштине акционара

01.06.2018. Рок за упућивање предлога за допуну дневног реда

11.06.2018. Дан акционара

14.06.2018. Рок за подношење питања акционара

18.06.2018. Рок за доставу пуномоћја и формулара за гласање писаним путем

20.06.2018. Рок за доставу пуномоћја и формулара за гласање електронским путем (до 12 часова)

21.06.2018. Дан одржавања X редовне седнице Скупштине акционара

Прописи и акти друштва

Додатне информације

Уколико имате додатна питања у вези X редовне седнице Скупштине акционара молимо Вас да погледате сегмент Питања и одговори или да контакирате Сектор за послове са мањинским акционарима.

У овој секцији