Оперативни показатељи

Производња Јединица мере 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Производња нафте и гаса хиљада условних тона 1.286 1.332 1.385 1.463 1.577 1.653 1.697 1.670 1.567
Производња домаће нафте хиљада тона 859 886 900 938 1.028 1.116 1.169 1.129 1.030
Производња домаћег гаса хиљада условних тона 389 416 358 473 490 480 474 476 460
Прерада Јединица мере 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Обим прераде нафте и полупроизвода хиљада тона 3.373 3.836 3.605 3.311 3.281 3.104 3.066 2.254 2.428
Увозна нафта хиљада тона 2.302 2.675 2.460 2.180 1.902 1.500 1.568 1.028 1.366
Домаћа нафта хиљада тона 835 881 879 925 1.034 1.114 1.180 1.114 993
Полупроизводи хиљада тона 236 280 266 207 346 490 319 111 69
Промет* Јединица мере 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Укупан промет нафтних деривата хиљада тона 3.718 3.765 3.507 3.340 3.254 3.090 3.079 2.395 2.428
Велепродаја - Србија хиљада тона 1.982 2.076 1.943 1.900 1.903 1.781 1.822 1.525 1.663
Малопродаја - Србија хиљада тона 785 746 714 712 681 643 674 597 519
Ино активе хиљада тона 437 360 338 256 194 157 84 4 0
Извоз хиљада тона 515 582 511 472 475 509 497 270 246

*Укључујући и интерни промет

ПроизводњаЈединица мереQ4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018
Производња нафте и гасахиљада условних тона322324320321332338332329
Производња домаће нафтехиљада тона214216215214223225221217
Производња домаћег гасахиљада условних тона95989699103105103104
Прерада Јединица мереQ4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018
Обим прераде нафте и полупроизводихиљада тона1.0551.1156045991.0671.073909786
Увозна нафтахиљада тона768767338429774788628485
Домаћа нафтахиљада тона217276212130222226212221
Полупроизводихиљада тона7072554071587081
ПрометЈединица мере Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018
Укупан промет нафтних дериватахиљада тона1.0861.1067977301.0111.080904770
Велепродаја - Србија
хиљада тона582575416408566588489432
Малопродаја - Србија
хиљада тона209213193169200203188156
Ино активехиљада тона1251349286941048379
Извозхиљада тона1701829666152185144102

*укључујући и интерни промет

У овој секцији

  • Финансијски показатељи

  • Оперативни показатељи