Оперативни показатељи

Производња Јединица мере 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Производња домаће нафте и гаса хиљада условних тона 1.411 1.518 1.596 1.642 1.605 1.468
Производња домаће нафте хиљада тона 967 1.058 1.148 1.200 1.158 1.030
Производња гаса милион м3 553 573 558 551 556 545
Прерада Јединица мере 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Обим прераде нафте и полупроизвода хиљада тона 3.311 3.281 3.104 3.066 2.254 2.428
Увозна нафта хиљада тона 2.180 1.902 1.500 1.568 1.028 1.366
Домаћа нафта хиљада тона 925 1.034 1.114 1.180 1.114 993
Полупроизводи хиљада тона 207 346 490 319 111 69
Промет* Јединица мере 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Укупан промет нафтних деривата хиљада тона 3.340 3.254 3.090 3.079 2.395 2.428
Велепродаја - Србија хиљада тона 1.900 1.903 1.781 1.822 1.525 1.663
Малопродаја - Србија хиљада тона 712 681 643 674 597 519
Ино активе хиљада тона 256 194 157 84 4 0
Извоз хиљада тона 472 475 509 497 270 246

*Укључујући и интерни промет

ПроизводњаЈединица мереQ1 2017Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2016
Производња домаће нафте и гасахиљада условних тона332342352354363
Производња домаће нафтехиљада тона227233240243251
Производња гасамилион м3131136140138140
Прерада Јединица мереQ1 2017Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2016
Обим прераде нафте и полупроизводихиљада тона765936626974776
Увозна нафтахиљада тона491563447696474
Домаћа нафтахиљада тона224314137229245
Полупроизводихиљада тона5160424956
ПрометЈединица мере Q1 2017Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2016
Укупан промет нафтних дериватахиљада тона717924861850703
Велепродаја - Србија
хиљада тона420536477476411
Малопродаја - Србија
хиљада тона156190191180151
Ино активехиљада тона7065686756
Извозхиљада тона7213312512886

*укључујући и интерни промет

У овој секцији

  • Финансијски показатељи

  • Оперативни показатељи