Финансијски показатељи

Кључни финансијски показатељи

Кључни финансијски показатељи Јединица мере 2015 2014 2013 2012 2011
Нето добит млрд. РСД 14,6 27,8 48,3 45,5 40,6
EBITDA млрд. РСД 46,5 63,4 68,8 65,6 52,4
Приход од реализације млрд. РСД 210,4 258,3 259,4 226,6 187,1
OCF млрд. РСД 51,0 49,6 75,3 37,3 34,5
Укупна задуженост према банкама (total indebtness)* млн. УСД 675 626 489 418 458
Дуг према банкама* млн. УСД 664 598 455 403 446
Акредитиви* млн. УСД 12 28 34 14 13
CAPEX млрд. РСД 30,3 39,4 55,6 50,8 34,4
MHC/DHT млрд. РСД 0,0 0,0 0,0 13,9 19,6
Екологија млрд. РСД 0,6 1,0 2,1 3,2 2,3
Ангола млрд. РСД 0,8 0,3 0,6 0,4 0,2
Пројекти са директним економским ефектом млрд. РСД 22,7 26,4 36,9 26,2 9,4
Пројекти без директних економских ефеката млрд. РСД 5,2 10,4 12,2 6,7 2,7
Пројектно истраживачки радови млрд. РСД 1,1 1,4 0,8 0,4 0,1
ГПН зајам** млн. ЕУР 349 395 442 488 466
             

Услед заокруживања може доћи до одступања у збирним вредностима
Износи за CAPEX дати су без ПДВ-а
*Укупна задуженост према банкама (тотал индебтеднесс) = укупан дуг према банкама + акредитиви. Укупна задуженост, укупан дуг и акредитиви су приказани на дан завршетка периода.
**У складу са Уговором о продаји и куповини акција НИС а.д. Нови Сад  (тачка 8.1.2) Газпром Нефт ОАД (ГПН) има обавезу  да обезбеди НИС а.д. Нови Сад износ од 500 милиона ЕУР путем зајмова за посебну намену у циљу спровођења програма реконструкције и модернизације технолошког комплекса НИС а.д. Нови Сад. Целокупна обавеза ГПН-а из купопродајног уговора у потпуности је испуњена у априлу 2012. године и НИС је отпочео са отплатом зајма.

Кључни финансијски показатељи

Кључни финансијски показатељи Јединица мере Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015
Нето добит млрд. РСД -4,7 9,6 6,0 3,7
EBITDA млрд. РСД 7,2 13,8 11,3 14,2
Приходи од продаје млрд. РСД 46,4 57,0 55,8 51,2
OCF млрд. РСД 4,4 19,9 11,7 15,0
Задуженост према банкама (total indebtedness)* млн. УСД 654 571 677 675
Укупан дуг према банкама* млн. УСД 640 557 670 664
Акредитиви* млн. УСД 14 14 7 12
CAPEX млрд. РСД 7,1 5,5 6,5 11,4
Екологија млрд. РСД 0,1 0,2 0,3 0,1
Ангола PSA млрд. РСД 0,3 0,0 0,3 0,2
Пројекти са директним економским ефектом млрд. РСД 5,1 4,3 4,6 8,7
Пројекти без директног економског ефекта млрд. РСД 1,4 0,9 1,0 1,9
Пројектно истраживачки радови млрд. РСД 0,1 0,1 0,4 0,3
ГПН зајам** млн. ЕУР 384 372 360 349

Услед заокруживања може доћи до одступања у збирним вредностима
Износи за CAPEX дати су без ПДВ-а
*Укупна задуженост према банкама (тотал индебтеднесс) = укупан дуг према банкама + акредитиви. Укупна задуженост, укупан дуг и акредитиви су приказани на дан завршетка периода.
**У складу са Уговором о продаји и куповини акција НИС а.д. Нови Сад (тачка 8.1.2) Газпром Нефт ОАД (ГПН) има обавезу да обезбеди НИС а.д. Нови Сад износ од 500 милиона ЕУР путем зајмова за посебну намену у циљу спровођења програма реконструкције и модернизације технолошког комплекса НИС а.д. Нови Сад. Целокупна обавеза ГПН-а из купопродајног уговора у потпуности је испуњена у априлу 2012. године и НИС је отпочео са отплатом зајма.

У овој секцији

  • Финансијски показатељи

  • Оперативни показатељи