Финансијски показатељи

Кључни финансијски показатељи

Кључни финансијски показатељи Јединица мере 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Нето добит млрд. РСД 27,0 15,0 14,6 27,8 48,3 45,5 40,6
EBITDA млрд. РСД 47,0 39,8 46,5 63,4 68,8 65,6 52,4
Приход од реализације млрд. РСД 234,7 192,1 210,4 258,3 259,4 226,6 187,1
OCF млрд. РСД 59,0 41,2 51,0 49,6 75,3 37,3 34,5
Укупна задуженост према банкама (total indebtness)* млн. УСД 661 666 675 626 489 418 458
Дуг према банкама* млн. УСД 657 662 664 598 455 403 446
Акредитиви* млн. УСД 4 3 12 28 34 14 13
CAPEX млрд. РСД 26,5 26,1 30,3 39,4 55,6 50,8 34,4
MHC/DHT млрд. РСД 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 19,6
Екологија млрд. РСД 0,5 0,1 0,6 1,0 2,1 3,2 2,3
Ангола млрд. РСД 0,0 0,3 0,8 0,3 0,6 0,4 0,2
Пројекти са директним економским ефектом млрд. РСД 21,9 20,1 22,7 26,4 36,9 26,2 9,4
Пројекти без директних економских ефеката млрд. РСД 4,1 4,9 5,2 10,4 12,2 6,7 2,7
Пројектно истраживачки радови млрд. РСД 0,0 0,7 1,1 1,4 0,8 0,4 0,1
ГПН зајам** млн. ЕУР 256 302 349 395 442 488 466

Услед заокруживања може доћи до одступања у збирним вредностима
Износи за CAPEX дати су без ПДВ-а
*Укупна задуженост према банкама (тотал индебтеднесс) = укупан дуг према банкама + акредитиви. Укупна задуженост, укупан дуг и акредитиви су приказани на дан завршетка периода.
**У складу са Уговором о продаји и куповини акција НИС а.д. Нови Сад  (тачка 8.1.2) Газпром Нефт ОАД (ГПН) има обавезу  да обезбеди НИС а.д. Нови Сад износ од 500 милиона ЕУР путем зајмова за посебну намену у циљу спровођења програма реконструкције и модернизације технолошког комплекса НИС а.д. Нови Сад. Целокупна обавеза ГПН-а из купопродајног уговора у потпуности је испуњена у априлу 2012. године и НИС је отпочео са отплатом зајма.

Кључни финансијски показатељи

Кључни финансијски показатељи Јединица мере Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Нето добит млрд. РСД 6,8 7,7 7,0 5,4 7,3 4,5 2,9 0,3
EBITDA млрд. РСД 12,7 11,7 11,4 11,1 17,3 9,3 9,4 3,8
Приходи од продаје млрд. РСД 66,9 60,4 57,1 50,3 58,1 52,7 46,0 35,3
OCF млрд. РСД 20,1 20,0 14,4 4,5 23,0 9,6 5,0 3,6
Задуженост према банкама (total indebtedness)* млн. УСД 661 671 636 664 666 708 680 633
Укупан дуг према банкама* млн. УСД 657 669 634 659 662 702 676 623
Акредитиви* млн. УСД 4 2 2 4 3 6 4 10
CAPEX млрд. РСД 9,9 6,7 5,3 4,7 11,6 5,4 4,5 4,6
Екологија млрд. РСД 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Ангола PSA млрд. РСД 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1
Пројекти са директним економским ефектом млрд. РСД 7,7 5,7 4,5 4,0 9,7 3,4 3,6 3,5
Пројекти без директног економског ефекта млрд. РСД 1,9 0,9 0,7 0,6 1,9 1,1 0,9 1,0
Пројектно истраживачки радови млрд. РСД 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,9 0,0 0,0
ГПН зајам** млн. ЕУР 256 267 279 291 302 314 326 337

Услед заокруживања може доћи до одступања у збирним вредностима
Износи за CAPEX дати су без ПДВ-а
*Укупна задуженост према банкама (тотал индебтеднесс) = укупан дуг према банкама + акредитиви. Укупна задуженост, укупан дуг и акредитиви су приказани на дан завршетка периода.
**У складу са Уговором о продаји и куповини акција НИС а.д. Нови Сад (тачка 8.1.2) Газпром Нефт ОАД (ГПН) има обавезу да обезбеди НИС а.д. Нови Сад износ од 500 милиона ЕУР путем зајмова за посебну намену у циљу спровођења програма реконструкције и модернизације технолошког комплекса НИС а.д. Нови Сад. Целокупна обавеза ГПН-а из купопродајног уговора у потпуности је испуњена у априлу 2012. године и НИС је отпочео са отплатом зајма.

У овој секцији

  • Финансијски показатељи

  • Оперативни показатељи