Одржана II писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад


На својој II писаној седници, која је одржана у среду, 5. септембра 2012. године,Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, између осталих, донео је следеће одлуке:

  • Одлуку о разматрању Периодичних сажетих Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2012. године;
  • Одлуку о разматрању Периодичних сажетих Koнсолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2012. године;
  • Одлуку о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за други квартал 2012. године.

Наведене одлуке Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржане су у прилогу овог извештаја, док су Периодични сажети Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2012. године, Периодични сажети Консолидовани Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2012. године и Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за други квартал 2012. године раније објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) и интернет страници Београдске Берзе (www.belex.rs) и достављени Комисији за хартије од вредности Републике Србије.


Section menu

  • News & Press Releases

  • IR calendar