Најава доставе и објаве кварталног извештаја за први квартал 2019. године


У складу са чланом 10. Уговора о укључењу и организовању трговања хартијама од вредности на листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС је најавио Београдској берзи доставу и објаву Кварталног извештаја за први квартал 2019. године.

Наведени документ ће бити достављен Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи у четвртак, 25. априла 2019. године.

У назначеном року документ ће бити објављен и на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu).


Section menu

  • News & Press Releases

  • IR calendar