Најава доставе и објаве кварталног извештаја за други квартал 2018. године


У складу са чланом 10. Уговора о укључењу и организовању трговања хартијама од вредности на листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС најавио Београдској берзи доставу и објаву Кварталног извештаја за други квартал 2018. године.

Наведени документ ће бити достављен Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи у петак, 27. јула 2018. године.

У назначеном року документ ће бити објављен и на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu).


Section menu

  • News & Press Releases

  • IR calendar