Најава доставе и објаве кварталног извештаја за други квартал 2012. године издаваоца НИС а.д. Нови Сад


У складу са чланом 10. Уговора о укључењу и организовању трговања хартијама од вредности на листингу Београдске берзе а.д. Београд, овим путем најављујемо доставу и објаву Кварталног извештаја за други квартал 2012. године издаваоца НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12 (матични број: 20084693, делатност: 0610 – Eксплоатација сирове нафте).

Српску и енглеску верзију наведеног документа доставићемо Вам у среду, 15. августа 2012. године.

У назначеном року документ ће бити објављен и на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu).


Section menu

  • News & Press Releases

  • IR calendar