Најава доставе и објаве Годишњег извештаја за 2017. годину


У складу са чланом 10. Уговора о укључењу и организовању трговања хартијама од вредности на Листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад је најавио Београдској берзи доставу и објаву Годишњег извештаја за 2016. годину.

Наведени документ ће бити достављен Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи у понедељак, 30. априла 2018. године. У назначеном року документ ће бити објављен и на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu).


Section menu

  • News & Press Releases

  • IR calendar