Најавa доставе ажурираног берзанског информатора


У складу са чланом 10. Уговора о укључењу и организовању трговања хартијама од вредности на листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад је најавио Београдској берзи доставу ажурираног информатора.

Српска верзија наведеног документа у електронској форми ће бити достављена Београдској берзи у петак, 31. марта 2017. године.


Section menu

  • News & Press Releases

  • IR calendar