Извештај о одржавању 47. седнице Управног одбора НИС а.д. Нови Сад


У складу са чланом 33. став 2. тачка 4. Правилника о листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад је објавио на свом интернет сајту и доставио Београдској берзи а.д. Београд Извештај о одржавању 47. седнице Управног одбора НИС а.д. Нови Сад на којој је, између осталих, донета Одлука о разматрању Консолидованих Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за три месеца 2012. године;

Наведена одлука Управног одбора НИС а.д. Нови Сад којом се усвајају Консолидовани Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за три месеца 2012. године објављена је у делу сајта где су објављени документи који су били предмет усвајања, a који су раније достављени Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи а.д. Београд.


Section menu

  • News & Press Releases

  • IR calendar