Акције НИС-а примљене на листинг А - Prime Market Београдске берзе


Комисија за листинг и котацију Београдске берзе донела је 23. августа 2010. године одлуку о пријему акција НИС–а на листинг А – Прајм маркет (Prime Market) Београдске берзе. У склaду са овом одлуком, за први дан трговања акцијама НИС-а одређен је 30. август 2010. године, док је индикативна цена за прво трговање утврђена у висини од 505,00 динара.


Section menu

  • News & Press Releases

  • IR calendar