Саветодавни одбор Генералног директора

Саветодавни одбор Генералног директора је стручно тело које помаже Генералном директору у раду и разматрању питања из његовог делокруга. Саветодавни одбор ради под руководством генералног директора и пружа му помоћ у вези с питањима која се односе на управљање пословањем Друштва.

Чланови саветодавног одбора генералног директора

Генадиј Љубин,
први заменик генералног директора за истраживање и производњу

 

Рођен је 1965. године.

Дипломирао је 1990. године на Нафтном институту „Академика М.Д. Милионшикова“ у Грозном, специјалност „технологија и комплексна механизација разраде нафтних лежишта“.

Радну каријеру започео је 1990. као оператер производње нафте и гаса, да би током година радио као мајстор, руководилац погона производње нафте и гаса, главни инжењер управе производње нафте и гаса „Харампурнефт“, ПО „Пурнефтегаз“. У 1998. години најпре је радио као руководилац управе производње нафте и гаса „Тарасовскнефт“, ПО „Пурнефтегаз“. У периоду од 1998. до 2001. године био је на функцији руководиоца управе производње нафте и гаса „Заполaрнефт“, ПО „Ноjaбрскнефтегаз“. Од 2001. до 2002. био је на позицији руководиоца пројекта за производњу нафте „Паљановски“. Од 2002—2005. године обављао је дужност заменика генералног директора за нове пројекте ПО „Ноjaбрскнефтегаз“. Од 2005–2008. године био је на функцији генералног директора компаније „Гаспромнефт-Хантос“, а од 2008–2011. на дужности генералног директора компаније „Гаспромњефт-Нојабрскнефтегаз“. Од 2011. до 2013. године био је на функцији извршног директора за имплементацију руских пројеката компаније „Гаспромњефт-Развитие“, извршног директора компаније „Гаспром њефт шелф“ и вршилац дужности генералног директора компаније „Гаспром њефт шелф“. у периоду од 2014. до 2017. године био је генерални директор компаније „Гаспром њефт шелф“, да би у периоду 2017-2018. био на позицији извршног директора компаније „Гаспромњефт-Развитие“.

На позицију првог заменика генералног директора НИС а.д. Нови Сад долази у августу 2018 године.

Андреј Тучнин,
први заменик генералног директора за Downstream

 

Рођен је 1975. године.

Високо образовање стекао је на Московском државном институту међународних односа (МГИМО), на Факултету међународних економских односа, који је завршио 1996. године.

Од 1996. до 2001. године ради у компанији „Алфа-ЕКО“, у којој је прошао пут од менаџера до руководиоца Дирекције за извоз нафте. Годину дана касније, почиње да ради у СИБУР-у, у коме је у почетку радио на позицији руководиоца Дирекције за продају производа течне нафтне хемије, а касније и руководиоца Дирекције за продају компримованих гасова. Године 2006.прелази у ЈУКОС на позицију заменика генералног директора „ЈУКОС Експорт Трејда“. У компанији је одговарао за продају свих нафтних деривата и нафтне хемије за извоз. Свој каријерни пут наставља у Росњефту, у коме је у периоду 2007-2012. година радио као заменик директора Сектора за извоз нафте и нафтних деривата. Своје радне обавезе обављао је заједно са обавезама генералног директора компаније „РН-Бункер", која је стварана „од нуле“ и за три године је постала лидер руског тржишта бункерисања. У 2012. години почиње да ради у компанији „Магнатек“, у којој се бави организацијом процесинга руске нафте на Рафинерији у Казахстану. Годину дана, од 2013. до 2014. године, ради у Обједињеној петрохемијској компанији, у којој је био одговоран за израду текуће оперативне делатности у оквиру самосталног петрохемијског бизниса АФК „Система“. Пре доласка у НИС радио је на позицији заменика генералног директора за комерцијалу „Уфаоргсинтез“.

Алексеј Черников,
директор Блока Промет

 

Рођен је 1975. године.

Године 1997. дипломирао је на Уралској државној саобраћајној академији. Годину дана касније, почиње да ради у трговинско-индустријском предузећу „Инструмент Уралснабкомплект“ као менаџер комерциjалног сектора. Затим упоредо гради професионалну каријеру и наставља са стручним усавршавањем. Године 2002. стекао је диплому Међународне московске финансијско-банкарске школе, затим 2012. диплому бизнис школе INSEAD The Business School for the world, а 2013. Стокхолмске школе економије.

Године 2000. почиње са радом у компанији „Свердловскњефтепродукт“ као заменик управника Сектора за продају нафтних деривата, а непуних годину дана касније постаје и први човек овог Сектора. У компанији „Јекатеринбургскаја компанија по нефтепродуктам“ почиње да ради 2002. године као комерцијални директор. На истој позицији, али у „Свердсловскњефтепродукту“, почиње да ради 2005. године. У „Гаспром њефт“ прелази 2008, на место генералног директора кћерке-фирме „Гаспромњефт – Чељабинск“. Од 2013. до марта 2015. године био је генерални директор компаније „Гаспромњефт-Урал“.

На позицију директора Блока „Промет“ у НИС а.д. Нови Сад долази у марту 2015. године.

Владимир Гагић,
директора Блока Прерада

 

Рођен је 1969. године.

Технолошко-металуршки факултет завршио је на Универзитету у Београду 1993. године.

Прва искуства на пословима процесног инжењера почео је да стиче на Погону „Атмосферска дестилација“ 1996. године у Рафинерији нафте Панчево. Логичан наставак у каријери су и послови управника постројењa „Атмосферска дестилација“, које је обављао врло успешно, у изузетно тешким условима економских санкција. Богато теоријско знање непрестано је проширивао и употпуњавао кроз проверу у пракси, али и разменом искуства са колегама различитих професија на свим осталим рафинеријским постројењима. После одличног практичног познавања свих сегмената рафинеријског производног процеса, обављао је значајне послове на Пројекту модернизације рафинеријске прераде у сектору Развој и инвестиције. Након тога, уследило је именовање на послове директора Рафинерије нафте Панчево, затим заменика директора РНП.

На позицију директора Блока „Прерада“ долази 2015. године, после успешно обављених радних задатака на месту директора Дирекције за Техничке послове у Блоку.

Антон Черепанов,
заменик генералног директора, директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство

 

Рођен је 1984. године.

Дипломирао је 2006. године на Удмуртском државном универзитету, одсек ,,Економија и управљање у предузећу нафтне и гасне индустрије“ са изванредним успехом. Стекао је средњу стручну спрему у правној области. Поседује диплому преводиоца za енглески језик.

Године 2002. почео је да ради у Воткинској управи за производњу нафте и гаса ОАД ,,Удмуртњефт“ у Служби за индустријску безбедност. Од 2003. до 2004. године радио је као стручњак у ЗАД “ТКРС“ (текући и капитални ремонт бушотина) у финансијском одељењу. Од 2005. до 2006. године обављао је послове водећег инжењера у финансијско-економском блоку ОАД ,,Удмуртњефт“ (ћерка фирма ТНК-ВР).

Од 2006-2008. године радио је у холдинг компанији града Москве на различитим позицијама. Од 2008. до 2015. године обављао је послове у различитим одељењима ОАД ,,Гаспромњефт“ од водећег стручњака Департмана за инвестиције и производну ефикасност до руководиоца Управе за повећање ефикасности пословања. Године 2013. је успешно завршио Академију управљања великим пројектима ОАД ,,Гаспромњефт“ у Центру за иновације ,,Сколково“ у Москви. Године 2015. прелази на радно место ОАД ,,АРКТИКГАЗ“ (Заједничко предузеће „Гаспромњефт“ и „НОВАТЕК“), на место заменика генералног директора за финансије.

Од децембра 2018. године је на позицији заменика генералног директора, директора Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство.

Сергеј Фоминих,
заменик генералног директора, директор Функције за правна и корпоративна питања

 

Рођен је 1979. године.

Завршио је правни факултет Маријског државног универзитета и Централно-европског Универзитета у Будимпешти из области јуриспруденције, а у Московској школи управљања Сколково и Пословој школи Кембриџ завршио је програме менаџмента.

Више од седам година радио је као сарадник у међународним правним консалтинг компанијама. Године 2009. придружио се тиму менаџера НИС а.д. Нови Сад као директор Дирекције за правни мониторинг.

У новембру 2010. именован је за директора Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад. У НИС-у је задужен за управљање тимом који је одговоран за правну подршку Друштва, корпоративно управљање и управљање непокретном имовином.

Милош Грбић,
заменик генералног директора, директор Функције за набавку

 

Рођен је 1979. године.

Године 2004. дипломирао је на Руском државном универзитету за нафту и гас, смер економија. Годину дана касније, магистрирао је у Паризу на IFP – Insitute Français du Petrole у звању Master of Science. Исте године почиње са радом као Менаџмент консултант у Москви, у компанији Deloitte, а од 2006. до 2009. запослен је у компанији Accenture на позицији Менаџера у области Управљања ланцем снабдевања (Supply Chain) где је био одговоран за реализацију логистичких пројеката и имплементацију SAP ERP система.

У НИС прелази 2009. на позицију директора сектора у новооснованој Функцији за МТСПиКИ, где се бави успостављањем јединственог система централизоване НИС набавке. Од 2011. до 2013. је био на позицији директора Дирекције за планирање и аналитички рад у Функцији за МТСПиКИ. Јануара 2013. прелази у зависно друштво Гаспром њефт Оренбург на место Заменика генералног директора за набавку где је био одговоран за увођење корпоративних шаблона и консолидацију набавних процеса у зависном друштву ГПН-а. У новембру 2014. године се враћа у НИС на позицију заменика директора Функције за МТСПиКИ.

Од јануара 2019. је на позицији в.д. директора Функције за набавку.

Игор Тарасов,
заменик генералног директора, директор Функције за корпоративну заштиту

 

Рођен је 1952. године.

Поседује 38 година дуго радно искуство у систему органа државне безбедности. У Амбасади Руске Федерације у Београду провео је два мандата: од 1994. до 1999. године и од 2001. до 2006. године.

Од 2009. ради НИС а.д. Нови Сад на позицији заменика генералног директора, Директора функције за корпоративну заштиту.

Наталија Биленок,
заменик генералног директора, директор Функције за организациона питања

 

Рођена је 1970. године.

На Историјском факултету Бријанског државног универзитета, на смеру „Историја и право“, дипломирала је 1992. године. Две године касније, стекла је звање психолога на Факултету за психологију на Бријанском државном универзитету.

Професионалну каријеру започиње 1997. године у Центру за професионалну оријентацију и психолошку подршку, на позицији руководиоца научно-методолошког одељења – психолог-консултант. У Центру се задржава до 2000. године, када прелази у компанију „Мељкрук“ у којој је била именована за заменика руководиоца Службе за управљање кадровима. Своје професионално искуство обогатила је радећи у компанији „Деснол“, на позицији директора људских ресурса, поред које је имала и додатно задужење као генерални директор у ћеркама фирмама поменуте компаније. На позицији директора за кадрове радила је две године, од 2006. до 2009, и у компанији „Росити“. Након тога, почиње да ради у Гаспром њефту, на позицији руководиоца Управе за рад са кадровима у Дирекцији регионалних продаја. Паралелно са развојем професионалне каријере, наставила је да се стручно усавршава. Године 2009. дипломирала је на Московској међународној вишој школи бизниса МИРБИС, на смеру „Управљање људским ресурсима“. Стручно се усавршавала и радећи у Гаспром њефту, где је, између осталог, успешно завршила корпоративни програм МВА Гаспром њефта и Стокхолмске школе за економију „Топ-драјв“.

Вадим Смирнов,
заменик генералног директора, директор Функције за односе са државним органима и корпоративне комуникације

 

Рођен је 1963. године.

Године 1985. стекао je звање инжењера за енергетска бродска постројења. Осим тога, завршио је Дипломатску академију (1994. године у Москви), и Високу комерцијалну школу (1999. године у Москви), смер „Финансије и ревизија“. Од 1985. до 1991. године радио је на позицијама у струци, у морнарици. Од 1994. до 1998. године био је запослен у Министарству иностраних послова Руске Федерације, а део његових службених активности је подразумевао и дуготрајна службена путовања у земље балканског региона. Од 1998. до 2009. године радио je на различитим позицијама у „Аерофлоту“, укључујући и послове представника компаније на Балкану (шест година), и радно место руководиоца одељења за контролу девизно-финансијског пословања иностраних представништава (две године).

Од 2010. године радио је у области економске безбедности у компанијама Групе Гаспром, а од фебруара 2012. на позицији директора Функције за интерну ревизију. Након тога, именован је за генералног директора ћерке компаније НИС-а, НИС Петрол у Румунији. Поред ове позиције, у јулу 2017. године именован је и за заменика генералног директора НИС-а, в.д. директора Функције за односе с јавношћу и комуникације. У априлу ове године постављен је за вршиоца дужности директора Функције за односе са државним органима и корпоративне комуникације. У јулу 2018, именован је за заменика генералног директора, директора Функције за односе са државним органима и корпоративне комуникације.

Улрих Пебал,
директор Функције за ХСЕ

 

Рођен je 1961 године.

Године 1988. год. Стекао је диплому грађевинског инжењера, и на почетку каријере радио је у грађевинским компанијама у Бечу и Немачкој. Радио је 22 године у ОМВ-у и био задужен за еколошке пројекте у рафинерији, маркетингу и истраживању и производњи. Године 1999. је прешао у међународно истраживање и производњу и радио у ОМВ-у као директор за HSE у неколико земаља, као што су Аустралија, Нови Зеланд и Румунија.

Од августа 2014. године обавља послове директора Функције за HSE у НИС а.д. Нови Сад.

Јелена Попара,
директор Функције за интерну ревизију

 

Рођенa је 1980. године.

Дипломирала је 2004. године на Економском факултету у Београду, на одсеку за финансије, рачуноводство и ревизију. Стекла је међународну лиценцу из области рачуноводства и ревизије “ACCA” 2012 године.

Од 2005. до 2010. године, радила је као консултант у компанији КПМГ Београд. Од 2010. године придружила се тиму менаџера НИС-а, а од 2013. године обављала је функцију финансијског директора зависног друштва у Румунији.

У марту 2016. године, именована је за директора Функције за интерну ревизију.

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Послови са личним интересом