Одбор Скупштине акционара

Одбор Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад je саветодавно и стручно тело Скупштине акционара које јој помаже у раду и разматрању питања из њеног делокруга и обавља друге послове из домена надзора над пословањем Друштва у складу са Статутом НИС а.д. Нови Сад.

Основни задаци Одбора Скупштине акционара су контролисање најзначајнијих пословних процеса у Друштву и праћење усклађености пословања са законима и другим прописима, као и контролисање начина извештавања акционара Друштва.

Одбор Скупштине акционара не може доносити одлуке у име Скупштине акционара, а чланови Одбора Скупштине акционара за свој рад одговарају Скупштини акционара која их именује и разрешава.

Одбор Скупштине акционара има 3 члана од којих један врши функцију председника Одбора Скупштине акционара.

Чланови Одбора Скупштине акционара
  

Ненад Мијаиловић
председник Одбора Скупштине акционара

Рођен је 1980. године.

Године 2003. завршио је Економски факултет Универзитета у Београду. Године 2007. завршио је магистарске студије на Универзитету у Лозани, Швајцарска. Године 2010. је уписао докторске студије на Економском факултету Универзитета у Београду. Стекао је међународну лиценцу из области финансија „CFA”, 2011. године.

Од 2003. до 2009. радио је као консултант и руководилац у области финансија и банкарства у следећим компанијама: Deloitte Београд, AVS Fund de Compensation Женева, JP Morgan Лондон, KBC Securities Corporate Finance Београд. У периоду од децембра 2009. до августа 2012. био је саветник министра у Министарству економије и регионалног развоја Републике Србије, у ресору привреде и приватизације. Од августа 2012. године је био помоћник министра у Министарству финансија Републике Србије, а од августа 2014. године до септембра 2018. године, обављао је функцију државног секретара у Министарству финансија Републике Србије. Од септембра 2018. године, на позицији је извршног директора за финансије у Галеника а.д. Београд.

Био је члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад од 18.06.2013. до 30.06.2014. године. На функцију председника Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад именован је 30.06.2014. године.

  

Зоран Грујичић

Рођен је 1955. године.

Завршио је Машински факултет Универзитета у Београду.

Од 1980. до 1994. године био је генерални директор, технички директор, директор производње и пројектант Фабрике термотехничких уређаја „Цер Чачак“. Од маја 1994. године до фебруара 1998. године радио је као саветник генералног директора предузећа Интеркомерц, Београд. Од фебруара 1998. до јуна 2004. године радио је као директор предузећа MNG Group d.o.o. из Чачка. Од јуна 2004. до фебруара 2007. године био је директор Трговинског предузећа Агрострој а.д. Чачак, директор Командитног друштва Леонардо, Чачак и директор Центра за путеве Војводине. Од фебруара 2007. године до данас запослен је у НИС а.д. Нови Сад и то на пословима помоћника директора Дирекције логистике Југопетрола, управника РЦ Чачак у Дирекцији малопродаје, Регион Чачак, менаџера за развој малопродајне мреже у Дирекцији за развој Блока Промет. Од 01.10.2012. године до јануара 2016. године био је запослен на радном месту саветника директора Блок Промет, а од фебруара 2016. године на радном месту саветника директора Функције за спољне везе и односе са државним органима. Од октобра 2017. године запослен на радном месту саветника генералног директора.

На функцију члана Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад именован је 30.06.2014. године.

  

Алексеј Урусов
директор Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефт“

Рођен је 1974. године.

Завршио је Тјуменски државни универзитет (специјалност финансије) и Вулверхемптонски универзитет у Великој Британији (специјалност пословна администрација). Магистар социолошких наука.

Од 2006. до 2008. године био је извршни потпредседник за планирање и управљање ефикасношћу пословања и контролом у групи Интегра. Од 2002. до 2006. године радио је у компанији ТНК-ВР. Од 2002. до 2003. године је у Групи за мониторинг и контролу при ОД ТНК, а у периоду од 2004. до 2006. године као финансијски директор у пословној јединици ТНК-ВР Украјина. Од 2009. до 2012. године радио је у НИС а.д. Нови Сад (Србија) на функцији финансијског директора. Од 2012. г. до данас врши дужност директора Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД “Гаспром њефт”.

На функцију члана Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад именован је 25.06.2012. године.

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Послови са личним интересом