Председник Комисије за ревизију
Члан Комисије за накнаде

Рођена је 1961. године.

Године 1984. завршила је са похвалама Лењинградски државни Универзитет, одсек за економску кибернетику, специјалност: економиста-математичар, а 1987. постдипломске студије из области математичке кибернетике на Институту за социјално-економскe студије Академије наука СССР, Лењинградско одељење. 1998. године је стекла звање MBA Бристолског Универзитета. 2009. године је стекла диплому Професионалног независног директора Лондонског директорског института.

У периоду од 1988. до 1995. године радила је као председник Одбора директора (ОД), генерални директор и директор низа приватних компанија. Од 1995. године до 2003. ради на различитим партнерским позицијама у KPMG у Санкт Петербургу, Њујорку и Москви. Почев од 2003. до 2005. године је руководилац Управе интерне ревизије у компанији „Јукос“, а од 2005. до 2008. године извршни партнер у Deloitte&Touche. У периоду од 2006. до 2013. године налазила се на позицијама независног члана ОД, председника Комисије за ревизију, члана Комисије за стратегију и члана Комисије за накнаде у „ЕМ-алијанс“ и „КИТ-Финанс“, као и независног члана Комисије за ревизију ОАД „Балтика“. Од 2012. до 2013. била је партнер у PricewaterHouseCoopers (PwC), а од 2013. до 2014. године је независни члан ОД, председник Комисије за ревизију и Комисије за накнаде УК „НефтеТрансСервис“. Од 2013. године до данас је на позицији независног члана ОД ДОО „ИНК“, а од 2015. до 2018. године била је независни члан Одбора директора АД „СУEК“.

На функцију независног члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именована је 21 јуна 2018. године.

Чланство у одборима других друштава:
- Непрофитна организација „Сребрно време“ (председник Надзорног одбора, директор),
- ДОО ИНК (независни члан Одбора директора, председник Комисије за ревизију).

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Послови са личним интересом