Председник Комисије за именовања

Рођен је 1954. године.

Дипломирани инжењер електротехнике.

Радио је као електроничар у Одељењу развоја у компанији „Лола рачунари“, Београд.

Био је директор компаније „Лола рачунари“, Београд.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 06.09.2019. године.

Чланство у одборима других друштава:
/

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Послови са личним интересом