Одбор директора

Одбор директора има централну улогу у систему корпоративног управљања и колективно је одговоран за дугорочни успех друштва, укључујући и надзор и дефинисање пословне стратегије и пословних циљева друштва.

Надлежности Одбора директора
Именовање чланова Одбора директора
Састав Одбора директора
Пословник о раду
Анализа рада Одбора директора и комисија одбора директора
Чланови Одбора директора
Комисије Одбора директора
Накнаде члановима Одбора директора и комисија одбора директора
Извештаји са седница Одбора директора
Надлежности Одбора директора

Ефикасан, стручан и независан Одбор директора суштински је важан за имплементацију добре праксе корпоративног управљања. У складу са Статутом НИС-а, Одбор директора надлежан је, између осталог, за доношење одлука које се односе на:

 • cазивање Скупштине акционара, утврђивање дневног реда и предлога одлука Скупштине акционара;
 • утврђивање пословне стратегије и пословних циљева друштва и вођење послова друштва;
 • одређивање унутрашње организације друштва;
 • утврђивање или одобравање пословног (бизнис) плана;
 • контролу тачности финансијских извештаја друштва;
 • усвајање периодичних финансијских извештаја и периодичних извештаја о пословању чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара;
 • именовање и разрешење Генералног директора;
 • усвајање Кодекса корпоративног управљања НИС-а.
Именовање чланова Одбора директора

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад има 11 чланова које именује и разрешава Скупштина акционара. Чланови бирају председника Одбора директора, а функције председника Одбора директора и Генералног директора су раздвојене. Кандидате за чланове Одбора директора могу предложити Комисија за именовање и један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа. Мандат чланова Одбора директора престаје на првој наредној редовној седници Скупштине акционара (осим у случају кооптације када престаје на првој наредној седници), a сваки члан Одбора директора може бити поново именован неограничен број пута.

Састав Одбора директора

Одбор директора у свом саставу има једног извршног и десет неизвршних чланова, а од тога два неизвршна директора су истовремено и независни чланови Одбора директора (критеријуми независности).

Статутом друштва одређени су критеријуми за именовање чланова Одбора директора при чему се води рачуна о неопходности брзог и ефикасног доношења одлука, али и о потреби да се Одбор директора састоји од чланова који као целина имају потребна знања, способности и професионална искустава неопходна за успешно обављање послова из делокруга Одбора директора и управљања друштвом.

Пословник о раду

Пословником о раду Одбора директора и комисија одбора директора уређен је начин рада и доношења одлука Одбора директора и комисија одбора директора друштва, укључујући и поступак сазивања и одржавања седница.

Анализа рада Одбора директора и комисија одбора директора

У складу са усвојеним принципима корпоративног управљања, Одбор директора једном годишње врши анализу сопственог рада и рада комисија одбора директора, разматра мере и активности за њихово унапређење и подноси извештај Скупштини акционара о овом питању.

Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 1. април 2019. године – 15. април 2020. године
Чланови Одбора директора

Вадим Јаковљев,
председник Одбора директора

 

Заменик председника Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт”,
Заменик Генералног директора ЈАД „Гаспром њефт” задужен за питања истраживања и производње, укључујући и офшор производњу, стратешког планирања, а такође и спајања и аквизиције

Рођен је 1970. године.

Дипломирао је 1993. године на Московском инжењерско-физичком институту, смер Примењена нуклеарна физика. Године 1995. завршио је Високу школу за финансије Међународног универзитета у Москви. Од 1999. године поседује сертификат Chartered Association of Certified Accountants. Године 2009. стекао је диплому Британског института директора (ИД).

Од 1995. до 2000. године радио је у „PricewaterhouseCoopers” на разним дужностима, од консултанта до менаџера за ревизију. Од 2001. до 2002. године био је на дужности заменика руководиоца финансијско-економске управе ЈУКОС ЕП а.д. Од 2003. до 2004. године финансијски је директор „Југанскњефтегаса” НК ЈУКОС. Од 2005. до 2006. године био је заменик генералног директора за економију и финансије „СИБУР-Руске гуме”.

Од 2007. до 2010. био је заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефт“. Од 2007. године је заменик председника Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“. Од 2010. до 2011. био је финансијски директор ЈАД „Гаспром њефт“. Од 2011. године је био на позицији првог заменика генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“. Од 2019. године се налази на позицији заменика генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“ за истраживање и производњу.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 10.02.2009. године, а на функцију председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 31.07.2009. године.

Чланство у одборима других друштава:
- ЈАД НГК „Славњефт", 
- Салим Петролеум Девелопмент Н.В. (председник Надзорног одбора), 
- ФГАОУ „Тјуменски државни универзитет (члан Надзорног одбора),
- ДОО „УТ ИТ „Нова индустрија“ (председник Одбора директора).

Кирил Тјурдењев,
Генерални директор

 

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад
Члан Комисије за именовања

Рођен је 1977. године.

С највишим успехом је дипломирао на Факултету за међународне односе (висока школска спрема са специјализацијом), и затим магистрирао у области међународног права (са специјализацијом) на Московском државном институту међународних односа (МГИМО). Такође је магистрирао у области права (LL.M) на Универзитету у Манчестеру. Стручно се усавршавао у оквиру програма executive education у међународној пословној школи INSEAD и Лондонској пословној школи.

Од 2000. до 2004. године радио је у компанијама A.T. Kearney и Unilever. Године 2004. почиње да ради у McKinsey & Co. Од 2007. до 2012. године радио је као заменик генералног директора за Стратегију и корпоративни развој у компанији "СИБУР – Минерална ђубрива". Од 2012. године је извршни потпредседник и члан Извршног одбора АФК "Система". Пре доласка у НИС, Кирил Тјурдењев је био на функцији председника и председавајућег Извршног одбора ОАО "Обједињена нафтно-хемијска компанија" која је у том тренутку улазила у групу компанија АФК "Система", и на функцији председника Одбора директора компаније "Уфаоргсинтез".

У априлу 2016. године почиње са радом у НИС-у, на позицији првог заменика генералног директора за прераду и промет. За члана Одбора директора НИС-а именован је 8. децембра 2016. године. На функцију генералног директора НИС-а именован је 22. марта 2017. године.

Чланство у одборима других друштава:
/

Павел Одеров,
члан Одбора директора

 

Заменик генералног директора за спољноекономско пословање JАД „Гаспром њефт”

Рођен је 1979. године.

2000. завршио Руски државни универзитет за нафту и гас „И.М.Губкин“, факултет „Економија“. Године 2002. завршио Руски државни универзитет за нафту и гас „И.М.Губкин“, факултет „Менаџмент“.

Од октобра 2002. до јула 2007. радио је на следећим позицијама: водећи стручњак, начелник сектора, заменик начелника Управе у области маркетинга у компанији ЗАД „Лукоил-Нефтехим“. Од септембра 2007. до фебруара 2020. је радио на руководећим позицијама у компанијама у оквиру „Гаспром“ групе. Од 23.06.2017. године је председник Одбора директора South Stream Serbia AG. Од фебруара 2020. је на позицији заменика генералног директора за спољноекономско пословање ЈАД „Гаспром њефт". Од маја 2020. године члан је Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт”.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 25.03.2020. године.

Чланство у одборима других друштава:
- South Stream Serbia AG (председник Одбора директора)
- Overgaz Inc. AD
- Shtokman Development AG (председник Одбора директора)
- South Stream Bulgaria AД (председник Одбора директора)
- SOUTH STREAM GREECE NATURAL GAS PIPELINE S.A. (председник Одбора директора)
- South Stream Hungary Ltd. (заменик председника Одбора директора)
- Türkakim gaz taşima anonim şirketi
- АД „Систем транзитних цевовода" „ЕВРОПОЛ ГАЗ" (SGT EuRoPol GAZ s.a.)
- АД „Фудбалски клуб „Зенит"
- ДОО „Кошаркашки клуб „Зенит“

Даница Драшковић,
члан Одбора директора

 

Рођена је 1945. године.

На Правном факултету Универзитета у Београду је дипломирала 1968. године.

Од 1968. до 1990. године радила је на пословима финансија у банци, на правно-економским пословима у привреди и као градски судија за прекршаје у Београду. Године 1990. је основала издавачку кућу „Српска реч”, чији је и данас власник. Аутор је три књиге публицистике.

Од 01.04.2009. до 18.06.2013. године била je члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад. На ову функцију поново је именована 30.06.2014. године.

Чланство у одборима других друштава:
/

Алексеј Јанкевич,
члан Одбора директора

 

Заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефт“

Рођен је 1973. године.

Године 1997. завршио је Државни електротехнички Универзитет у Санкт-Петербургу (ЛЕТИ), смер „оптички инструменти и системи“. Године 1998. је завршио Међународну школу менаџмента ЛЕТИ-Лованиум у Санкт-Петербургу.

Од 1998. до 2001. године радио је у консултантској кући „КАРАНА“. Од 2001. до 2005. је радио на пословима заменика начелника Управе за планирање, буџет и контролинг ЗАД „ЈУКОС РМ“ (део који је одговоран за логистику, прераду и промет). Године 2004. је стекао звање „Certified Management Accountant“ (CMA). Од 2005. до 2007. године је заменик финансијског директора „ЛЛК-Интернешнл“ (бави се производњом и продајом уља и специјалних нафтних деривата и послује у оквиру ЛУКОИЛ групе). Од 2007. до 2011. године је начелник Департмана за планирање и буџет, руководилац Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефт“.

Од августа 2011. године је в.д. заменика генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“ за економику и финансије. Од марта 2012. године је члан Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“, заменик генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“ за економику и финансије.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 18.06.2013. године.

Чланство у одборима других друштава:
- ЈАД „НГК“ „Славњефт“,
- Гаспром њефт Лубрикантс Италија СПА“ (председник Одбора директора).

Александар Крилов,
члан Одбора директора

 

Директор Дирекције за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефт“

Рођен је 1971. године.

Године 1992. завршио је ЛМУ (град Лењинград), 2004. године ̶ Правни факултет СпбГУ, а 2007. године Московску интернационалну вишу школу за бизнис МИРБИС МБА, смер стратешки менаџмент и предузетништво.

Од 1994. до 2005. године радио је на руководећим радним местима у области промета некретнина (генерални директор, председник) у следећим компанијама: Руско-канадска СП „Петробилд“ и ЗАД „Алпол“. У периоду од 2005. до 2007. године био је заменик руководиоца у Дирекцији за реализацију у ДОО „Сибур“. Од априла 2007. године до данас, руководилац је Департмана за снабдевање нафтним дериватима, руководилац Департмана за регионалну продају и директор Дирекције за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефт“.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 29.11.2010. године.

Чланство у одборима других друштава:
- Aсоцијација Хокејашки клуб „Авангард" (председник Одбора директора)
- ДОО „КХЛ“

 

Дејан Раденковић,
члан Одбора директора

 

Члан Комисије за ревизију

Рођен 1971. године.

Основно и средње образовање стекао је у Приштини. Дипломирао је на Економском факултету у Приштини, а звање магистра економских наука стекао је на Универзитету ЕДУКОНС.

Своје радно искуство почео је у Предузећу за трговину и услуге „Балкан ауто“ у Приштини, а након тога прешао је у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“. У „Орбита комуникације“ д.о.о. Београд је од 2005. године обављао послове директора, а од 2010.године је радио у Компанији „Ратко Митровић“ а.д., у којој је обављао функцију генералног директора, а затим извршног директора и члана Управног одбора. Био је члан Управног одбора Економског факултета у Приштини, као и асистент генералног менаџера First Global Brokersa у Београду. Обављао је функцију председника Одбора за праћење пословања и члана Управног одбора „Дунав банке“ а.д. Звечан, а једно време је вршио функцију председавајућег Управног одбора. Од 2013. године до 2017. године био је члан Надзорног одбора СП „Ласта“ а.д. Београд. Тренутно је члан Одбора за праћење пословања „МТС банке“ а.д. Београд.

За народног посланика у Народној скупштини Републике Србије биран је у сазивима 2008, 2012, 2014. и 2016. године.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 27.06. 2019. године.

Чланство у одборима других друштава:
/

Александар Чепурин,
независни члан Одбора директора

 

Члан Комисије за именовања

Рођен је 1952. године.

1975. године је завршио МГИМО МСП СССР.

Од 1975. је радио у Министарству спољних послова СССР-а, а затим у Министарству спољних послова РФ.
1986-1992. је био руководилац економске групе Амбасаде СССР (Русије) у Италији.
Од 1994. до 1996. је био директор Департмана за кадрове МСП РФ.
Од 1994. до 1997. године је био члан Комисије за међународну цивилну службу УН у Њујорку (ICSC).
Од 1996. до 2000. године је био изванредни и опуномоћени амбасадор РФ у Данској.
Од 2005. до 2012. године био је директор Департмана за сарадњу са дијаспором при МСП РФ.
Од 2012. до јуна 2019. - амбасадор Русије у Србији.

Поседује ранг изванредног и опуномоћеног амбасадора, као и низ почасних државних одликовања и ордена.

2009. године је одбранио дисертацију и стекао звање доктора политичких наука.

Од 2012. до 2019. се бавиo питањима развоја односа водећих руских енергетских компанија и Републике Србије. Сарађивао је са руским и српским енергетским компанијама, бавећи се јачањем пословне сарадње. Члан је Руског савета за међународне послове.

На функцију независног члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 27.06.2019. године.

Чланство у одборима других друштава:
/

Анатолиј Чернер,
члан Одбора директора

 

Заменик председника Извршног одбора,
Заменик генералног директора за логистику, прераду и промет ЈАД „Гаспром њефт“

Председник Комисије за накнаде

Рођен је 1954. године.

Године 1976. завршио је Нафтни институт у Грозном, смер хемијске технологије прераде нафте и гаса.

Од 1976. до 1993. године радио је у Рафинерији „Шерипов“ у Грозном, где је прошао пут од оператера до директора Рафинерије. Године 1996. почео је да ради у компанији „Славњефт“, на месту управника Одељења промета нафте и нафтних деривата, а касније је именован за потпредседника НГК „Славњефт“. На дужност потпредседника за прераду и промет компаније „Сибњефт“ (од јуна 2006. године – „Гаспром њефт“) именован је у априлу 2006. године. Од децембра 2007. године се налази на позицији заменика генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“ за логистику, прераду и промет.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 10.02.2009. године.

Чланство у одборима других друштава:
- ЈАД НГК „Славњефт“,
- ЈАД „Славњефт-ЈАНОС“,
- АД „Санктпетербуршка Међународна робно-сировинска берза“,
- „Гаспром њефт Лубрикантс Италија СПА“.

Олга Висоцка,
независни члан Одбора директора

 

Председник Комисије за ревизију
Члан Комисије за накнаде

Рођена је 1961. године.

Године 1984. завршила је са похвалама Лењинградски државни Универзитет, одсек за економску кибернетику, специјалност: економиста-математичар, а 1987. постдипломске студије из области математичке кибернетике на Институту за социјално-економскe студије Академије наука СССР, Лењинградско одељење. 1998. године је стекла звање MBA Бристолског Универзитета. 2009. године је стекла диплому Професионалног независног директора Лондонског директорског института.

У периоду од 1988. до 1995. године радила је као председник Одбора директора (ОД), генерални директор и директор низа приватних компанија. Од 1995. године до 2003. ради на различитим партнерским позицијама у KPMG у Санкт Петербургу, Њујорку и Москви. Почев од 2003. до 2005. године је руководилац Управе интерне ревизије у компанији „Јукос“, а од 2005. до 2008. године извршни партнер у Deloitte&Touche. У периоду од 2006. до 2013. године налазила се на позицијама независног члана ОД, председника Комисије за ревизију, члана Комисије за стратегију и члана Комисије за накнаде у „ЕМ-алијанс“ и „КИТ-Финанс“, као и независног члана Комисије за ревизију ОАД „Балтика“. Од 2012. до 2013. била је партнер у PricewaterHouseCoopers (PwC), а од 2013. до 2014. године је независни члан ОД, председник Комисије за ревизију и Комисије за накнаде УК „НефтеТрансСервис“. Од 2013. године до данас је на позицији независног члана ОД ДОО „ИНК“, а од 2015. до 2018. године била је независни члан Одбора директора АД „СУEК“.

На функцију независног члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именована је 21 јуна 2018. године.

Чланство у одборима других друштава:
- Непрофитна организација „Сребрно време“ (председник Надзорног одбора, директор),
- ДОО ИНК (независни члан Одбора директора, председник Комисије за ревизију).

Драгутин Матановић,
члан Одбора директора

 

Председник Комисије за именовања

Рођен је 1954. године.

Дипломирани инжењер електротехнике.

Радио је као електроничар у Одељењу развоја у компанији „Лола рачунари“, Београд.

Био је директор компаније „Лола рачунари“, Београд.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 06.09.2019. године.

Чланство у одборима других друштава:
/

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Послови са личним интересом