Одбор директора

Одбор директора има централну улогу у систему корпоративног управљања и колективно је одговоран за дугорочни успех друштва, укључујући и надзор и дефинисање пословне стратегије и пословних циљева друштва.

Надлежности Одбора директора

Ефикасан, стручан и независан Одбор директора суштински је важан за имплементацију добре праксе корпоративног управљања. У складу са Статутом НИС-а, Одбор директора надлежан је, између осталог, за доношење одлука које се односе на:

 • cазивање Скупштине акционара, утврђивање дневног реда и предлога одлука Скупштине акционара;
 • утврђивање пословне стратегије и пословних циљева Друштва и вођење послова Друштва
 • одређивање унутрашње организације Друштва;
 • утврђивање или одобравање пословног (бизнис) плана;
 • контролу тачности финансијских извештаја друштва;
 • усвајање периодичних финансијских извештаја и периодичних извештаја о пословању чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара;
 • именовање и разрешење Генералног директора;
 • усвајање Кодекса корпоративног управљања НИС-а.

Именовање чланова Одбора директора

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад има 11 чланова које именује и разрешава Скупштина акционара. Чланови бирају председника Одбора директора, а функције председника Одбора директора и Генералног директора су раздвојене. Кандидате за чланове Одбора директора могу предложити Комисија за именовање и један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа. Мандат чланова Одбора директора престаје на првој наредној редовној седници Скупштине акционара (осим у случају кооптације када траје до прве наредне седнице), a сваки члан Одбора директора може бити поново именован неограничен број пута.

Састав Одбора директора

Одбор директора у свом саставу има једног извршног и десет неизвршних чланова, а од тога два неизвршна директора су истовремено и независни чланови Одбора директора (критеријуми независности).

Статутом Друштва одређени су критеријуми за именовање чланова Одбора директора при чему се води рачуна о неопходности брзог и ефикасног доношења одлука, али и о потреби да се Одбор директора састоји од чланова који као целина имају потребна знања, способности и професионална искустава неопходна за успешно обављање послова из делокруга Одбора директора и управљања Друштвом.

Пословник о раду

Пословником о раду Одбора директора и Комисија Одбора директора уређен је начин рада и доношења одлука Одбора директора и Комисија Одбора директора Друштва, укључујући и поступак сазивања и одржавања седница.

Анализа рада Одбора директора и Комисија Oдбора директора

У складу са усвојеним принципима корпоративног управљања Одбор директора једном годишње врши анализу сопственог рада и рада Комисија Одбора директора, разматра мере и активности за њихово унапређење и подноси извештај Скупштини акционара о овом питању.

Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2015. – март 2016. године

Чланови Одбора директора

Вадим Јаковљев,
председник Одбора директора

Заменик председника Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт”,
Први заменик Генералног директора ЈАД „Гаспром њефт” задужен за питања истраживања и производње, стратешко планирање, спајања и аквизиције.

Рођен је 30. септембра 1970. године у Шаркану, СССР.

Дипломирао је 1993. године на Московском инжењерско-физичком институту, смер Примењена нуклеарна физика. Године 1995. завршио је Високу школу за финансије Међународног универзитета у Москви. Од 1999. године поседује сертификат Chartered Association of Certified Accountants. Године 2009. стекао је диплому Британског института директора (ИД).

Од 1995. до 2000. године радио је у „PricewaterhouseCoopers” на разним дужностима, од консултанта до менаџера за ревизију. Од 2001. до 2002. године био је на дужности заменика руководиоца финансијско-економске управе ЈУКОС ЕП а.д. Од 2003. до 2004. године финансијски је директор „Југанскњефтегаса” НК ЈУКОС. Од 2005. до 2006. године био је заменик генералног директора за економију и финансије „СИБУР-Руске гуме”.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 10.02.2009. године, а на функцију председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 31.07.2009. године.

Кирил Тјурдењев,
Генерални директор

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад

Кирил Владимирович Тјурдењев рођен је 19. априла 1977. године.

С највишим успехом је дипломирао на Факултету за међународне односе (висока школска спрема са специјализацијом), и затим магистрирао у области међународног права (са специјализацијом) на Московском државном институту међународних односа (МГИМО). Такође је магистрирао у области права (LL.M) на Универзитету у Манчестеру. Стручно се усавршавао у оквиру програма executive education у међународној пословној школи INSEAD и Лондонској пословној школи.

Од 2000. до 2004. године радио је у компанијама A.T. Kearney и Unilever. Године 2004. почиње да ради у McKinsey & Co. Од 2007. до 2012. године радио је као заменик генералног директора за Стратегију и корпоративни развој у компанији "СИБУР – Минерална ђубрива". Од 2012. године је извршни потпредседник и члан Извршног одбора АФК "Система". Пре доласка у НИС, Кирил Тјурдењев је био на функцији председника и председавајућег Извршног одбора ОАО "Обједињена нафтно-хемијска компанија" која је у том тренутку улазила у групу компанија АФК "Система", и као председник Одбора директора компаније "Уфаоргсинтез".

У априлу 2016. године почиње са радом у НИС-у, на позицији првог заменика генералног директора за прераду и промет. За члана Одбора директора НИС-а именован је 8. децембра 2016. године. На функцију генералног директора НИС-а именован је 22. марта 2017. године.

Кирил Кравченко,
члан Одбора директора

Заменик генералног директора за oрганизациона питања ЈАД „Гаспром њефт“

Рођен је 13. маја 1976. године у Москви, СССР.

Године 1998. је са највећим успехом дипломирао социологију на Московском државном универзитету „М.В.Ломоносов“, где је магистрирао. Даље образовање наставио је на Отвореном британском универзитету (менаџмент финансија), а од 2003. до 2004. године у школи бизниса IMD Business School. Доктор је економских наука и професор.

До 2000. године радио је у области консалтинга, а од 2000. до 2004. године у компанији ЈУКОС на различитим позицијама, у Москви и Западном Сибиру и у компанији Schlumberger (партнерски програм са НК ЈУКОС). Од 2004. до 2007. године био је административни директор „МХК ЕвроХим“ а.д. Више пута је биран за члана управних одбора у већим руским и интернационалим компанијама. У априлу 2007. године именован је за потпредседника ЈАД „Гаспром њефт“. У периоду 2008-2009. године је заменик председника Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“, заменик генералног директора за организациона питања.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 10.02.2009. године, а од марта 2009. године је заменик генералног директора за управљање иностраним активима ЈАД „Гаспром њефт“. Од фебруара 2009. до 22. марта 2017. г. обављао је дужност генералног директора НИС а.д. Нови Сад. Од марта 2017. године је заменик генералног директора за организациона питања ЈАД „Гаспром њефт“.

Даница Драшковић,
члан Одбора директора

Рођена је 14. новембра 1945. године у Колашину, Црна Гора.

На Правном факултету Универзитета у Београду је дипломирала 1968. године.

Од 1968. до 1990. године радила је на пословима финансија у банци, на правно-економским пословима у привреди и као градски судија за прекршаје у Београду. Године 1990. је основала издавачку кућу „Српска реч”, чији је и данас власник. Аутор је две књиге публицистике.

Од 01.04.2009. до 18.06.2013. године члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад. На ову функцију поново је именована 30.06.2014. године.

Алексеј Јанкевич,
члан Одбора директора

Заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефт“

Рођен је 19. децембра 1973. године у Лењинграду, СССР.

Године 1997. завршио је Државни електротехнички Универзитет у Санкт-Петербургу (ЛЕТИ), смер „оптички инструменти и системи“. Године 1998. је завршио Међународну школу менаџмента ЛЕТИ-Лованиум у Санкт-Петербургу.

Од 1998. до 2001. године радио је у консултантској кући „КАРАНА“. Од 2001. до 2005. је радио на пословима заменика начелника Управе за планирање, буџет и контролинг ЗАД „ЈУКОС РМ“ (део који је одговоран за логистику, прераду и промет). Године 2004. је стекао звање „Certified Management Accountant“ (CMA). Од 2005. до 2007. године је заменик финансијског директора „ЛЛК-Интернешнл“ (бави се производњом и продајом уља и специјалних нафтних деривата и послује у оквиру ЛУКОИЛ групе). Од 2007. до 2011. године је начелник Департмана за планирање и буџет, руководилац Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефт“.

Од августа 2011. године је в.д. заменика генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“ за економику и финансије. Од марта 2012. године је члан Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“, заменик генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“ за економику и финансије.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 18.06.2013. године.

Александар Крилов,
члан Одбора директора

Директор Дирекције за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефт“

Рођен је 17.03.1971. године у Лењинграду, СССР.

Године 1992. завршио је ЛМУ (град Лењинград), 2004. године ̶ Правни факултет СпбГУ, а 2007. године Московску интернационалну вишу школу за бизнис МИРБИС МБА, смер стратешки менаџмент и предузетништво.

Од 1994. до 2005. године радио је на руководећим радним местима у области промета некретнина (генерални директор, председник) у следећим компанијама: Руско-канадска СП „Петробилд“ и ЗАД „Алпол“. У периоду од 2005. до 2007. године био је заменик руководиоца у Дирекцији за реализацију у ДОО „Сибур“. Од априла 2007. године до данас, руководилац је Департмана за снабдевање нафтним дериватима, руководилац Департмана за регионалну продају и директор Дирекције за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефт“.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 29.11.2010. године.

Никола Мартиновић,
члан Одбора директора

Рођен је 3. децембра 1947. године у Фекетићу, Србија.

Основну школу завршио је у Фекетићу, а гимназију у Србобрану. Дипломирао је на Економском факултету у Суботици, где је и магистрирао на тему „Трансформација пореског система у Србији са увођењем ПДВ-а“.

Од 1985. до 1990. године налазио се на челу компаније „Солид“ у Суботици, а наредне две године, до 1992. године, био је на функцији помоћника министра унутрашњих послова у Министарству унутрашњих послова Републике Србије. Од 1992. до 2000. године радио је као помоћник генералног директора Нафтне индустрије Србије за финансије, односно као генерални директор „Нафтагас промета“ од 1996. до 2000. године. Од 2005. године до 31.08.2013. године у НИС а.д. Нови Сад обавља послове специјалног саветника. Од 01.09.2013. године до 15.12.2013. године обављао је функцију специјалног саветника Генералног директора О Зоне а.д. Београд, а од 15.12.2013. до одласка у пензију 17.11.2014. године обављао је послове саветника директора НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о. Нови Сад. Почев од 22.11.2011. године, ангажован је и као члан Савета гувернера Народне банке Србије.

Био је члан Управног одбора Нафтне индустрије Србије/ НИС а.д. Нови Сад од 2004. до 2008. године, а на исту функцију именован је и 10.02.2009. године.

Волфганг Рутеншторфер,
независни члан Одбора директора

Рођен је 15. октобра 1950. у Бечу, у Аустрији.

Године 1976. дипломирао је економику и бизнис администрацију на Бечком универзитету економике и бизниса. Стекао је звање доктора наука.

Године 1976. почео је да ради у компанији ОМВ, 1985. године је прешао у Дирекцију за планирање и контролу, а 1989. године преузео одговорност за стратешки развој групе ОМВ. Пошто је 1990. године био постављен за директора маркетинга, постао је члан Извршног одбора 1992. године и био задужен за финансије и хемијске производе. Остао је у Извршном одбору компаније ОМВ до почетка 1997. године, када је постао заменик министра финансија. Првог јануара 2000. године вратио се у Извршни одбор ОМВ-а и био задужен за финансије до априла 2002. године, а за гас до децембра 2006. године. У периоду од 01.01.2002. до 31.03.2011. године био је председник Извршног одбора ОМВ групе. Г-дин Рутеншторфер је био или jе још увек члан одбора друштава као што су „VIG“, „Roche“, "„RHI“ AG и „Telekom Austria“.

На функцију независног члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 20.04.2012. године.

Анатолиј Чернер,
члан Одбора директора

Заменик председника Извршног одбора,
Заменик генералног директора за логистику, прераду и промет ЈАД „Гаспром њефт“

Рођен је 27.08.1954. године у Грозном, СССР.

Године 1976. завршио је Нафтни институт у Грозном, смер хемијске технологије прераде нафте и гаса.

Од 1976. до 1993. године радио је у Рафинерији „Шерипов“ у Грозном, где је прошао пут од оператера до директора Рафинерије. Године 1996. почео је да ради у компанији „Славњефт“, на месту управника Одељења промета нафте и нафтних деривата, а касније је именован за потпредседника НГК „Славњефт“. На дужност потпредседника за прераду и промет компаније „Сибњефт“ (од јуна 2006. године – „Гаспром њефт“) именован је у априлу 2006. године.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 10.02.2009. године.

Станислав Шекшња,
независни члан Одбора директора

Професор међународне школе бизниса INSEAD

Рођен је 29. маја 1964. године у Москви, СССР.

Шеф праксе у одељењу „Talent Performance and Leadership Development Consulting“. Директор је „Talent Equity Institute“, старији партнер компаније „Ward Howell“ и професор предузетничког лидерства међународне школе бизниса INSEAD. Има преко 15 година искуства рада у сфери практичног управљања. Обављао је дужности генералног директора „Алфа телеком“, председника и генералног директора „Millicom International Cellular“, Русија и ЗНД, главног оперативног директора „Вимпелком“, директора за управљање особљем „ОТИС Еливејтор“, Централна и Источна Европа. Био је председник Управног одбора ОАД СУЕК и ЗАД „Вимпелком-Р“.

На функцију независног члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 21.06.2010. године.

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта Друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Сукоб интереса