Генерални директор

Генерални директор, кога именује Одбор директора из редова извршних чланова Одбора директора, координира рад извршних чланова Одбора директора и организује послове Друштва. Поред тога, Генерални директор обавља послове дневног управљања и овлашћен је да одлучује о питањима која не спадају у надлежност Скупштине акционара и Одбора директора.

У складу са принципима добре праксе корпоративног управљања, функције Генералног директора и Председника Одбора директора су одвојене, тако да Генерални директор НИС-а није истовремено и председник Одбора директора. Генерални директор је законски заступник НИС-а.

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад је Кирил Тјурдењев.

 

Рођен је 1977. године.

С највишим успехом је дипломирао на Факултету за међународне односе (висока школска спрема са специјализацијом), и затим магистрирао у области међународног права (са специјализацијом) на Московском државном институту међународних односа (МГИМО). Такође је магистрирао у области права (LL.M) на Универзитету у Манчестеру. Стручно се усавршавао у оквиру програма executive education у међународној пословној школи INSEAD и Лондонској пословној школи.

Од 2000. до 2004. године радио је у компанијама A.T. Kearney и Unilever. Године 2004. почиње да ради у McKinsey & Co. Од 2007. до 2012. године радио је као заменик генералног директора за Стратегију и корпоративни развој у компанији "СИБУР – Минерална ђубрива". Од 2012. године је извршни потпредседник и члан Извршног одбора АФК "Система". Пре доласка у НИС, Кирил Тјурдењев је био на функцији председника и председавајућег Извршног одбора ОАО "Обједињена нафтно-хемијска компанија" која је у том тренутку улазила у групу компанија АФК "Система", и на функцији председника Одбора директора компаније "Уфаоргсинтез".

У априлу 2016. године почиње са радом у НИС-у, на позицији првог заменика генералног директора за прераду и промет. За члана Одбора директора НИС-а именован је 8. децембра 2016. године. На функцију генералног директора НИС-а именован је 22. марта 2017. године.

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Послови са личним интересом