За мањинске акционаре

НИС а.д. Нови Сад
Сектор за послове са мањинским акционарима

Канцеларија у Новом Саду
Народног фронта 12
21101 Нови Сад
Србија

Канцеларија у Београду
Милентија Поповића 1
11000 Београд
Србија

Радно време Канцеларија:
радним даном од 8 до 16 часова

e-mail адреса: Servis.Akcionara@nis.eu
Инфо сервис: (+381 11) 22 000 55

У овој секцији

  • За инвеститоре

  • За мањинске акционаре