Презентације

"НИС је одржао лекцију о корпоративном управљању у свим овдашњим компанијама. Стално држе конференције за штампу, дају све релевантне информације, чак десет пута више него што их на то обавезују правила Београдске берзе."

- Ненад Гујаничић, главни брокер "Sinteza Invest Group"

Презентација резултата за првих 9М 2020. годину

Транскрипт

У овој секцији

  • Презентације

  • Извештаји о пословању

  • Финансијски извештаји

  • Извештаји ревизора

  • Обавезне информације

  • Информатор