Обавезне информације

2016. година

29.06.2016. Одлука о расподели добити за 2015. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад
29.06.2016. Одлука о усвајњу Годишњег извештаја за 2015. годину
29.06.2016. Одржана VIII редовна седница Скупштине акционара НИС-а
30.05.2016. Одржана 69. писана седница Одбора директора НИС-а
11.05.2016. Одржана 68. писана седница Одбора директора НИС-а
06.05.2016. Одбор директора НИС-а утврдио предлог одлуке о расподели добити
01.04.2016. Одржана 66. писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

2015. година

10.12.2015. Одржана 63. писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
08.09.2015. Одржана 60. писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
24.06.2015. Одлука о расподели добити за 2014. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад
24.06.2015. Одлука о усвајњу Годишњег извештаја за 2014. годину
23.06.2015. Одржана VII редовна седница Скупштине акционара НИС-а
16.05.2015. Одбор директора НИС-а размотрио резултате пословања компаније и утврдио предлоге одлука за Скупштину акционара
27.03.2015. Одржана 53. писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
28.01.2015.Одржана 42. ванредна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

2014. година

02.12.2014.Одржана 47. писана седница Одбора директора
08.09.2014.Одржана 9. седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
26.08.2014.Одлука Одбора директора о одређивању дана, поступка и начина исплате дивиденди за 2013. годину акционарима НИС а.д. Нови Сад
01.07.2014.Одлука о расподели добити за 2013. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад
01.07.2014.Одржана VI Редовна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
30.05.2014.Предлог одлуке о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад
29.05.2014.Утврђен предлог одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2013. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити
27.05.2014.Одржана XXXV писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
31.03.2014.Одржана XXIX писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

2013. година

10.12.2013.Одржана 6. седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
09.09.2013.Одржана 5. седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
08.07.2013.Одлука Одбора директора о одређивању дана, поступка и начина исплате дивиденди за 2012. годину акционарима НИС а.д. Нови Сад
19.06.2013.Одржана V Редовна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
19.06.2013.Одлука о расподели добити и покрићу губитка за 2012. годину
24.05.2013.Одржана XV писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
03.04.2013.Утврђен предлог одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад
21.03.2013.Одржана X писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

2012. година

19.12.2012.Одржана VII писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
29.11.2012.Одржана 2. седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
06.09.2012.Одржана II писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
25.06.2012.Одржана IV Редовна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
25.06.2012.Одлука о расподели добити и покрићу губитка за 2011. годину
18.06.2012.Одржана 47. седница Управног одбора НИС а.д. Нови Сад
21.05.2012.Одржана 46. седница Управног одбора НИС а.д. Нови Сад

2011. година

28.07.2011.Донета одлука Управног одбора о расподели добити и покрићу губитка за 2010. годину
23.06.2011.Одржана III годишња седница Скупштине акционара

2016. godina

15.09.2016.Обавештење о исплати дивиденде
18.07.2016.Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава ПОР-2 обрасца и података о стварним власницима прихода)
27.05.2016.Позив за VIII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

2015. godina

28.08.2015Обавештење о исплати дивиденде
27.07.2015.Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава ПОР-2 обрасца и података о стварним власницима прихода)
20.05.2015.Позив за VII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

2014. година

31.12.2014.Позив за 42. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
21.11.2014.Обавештење о исплати дивиденде
23.09.2014.Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава ПОР-2 обрасца и података о стварним власницима прихода)
30.05.2014.    Позив за VI редовну седницу Скупштине акционара

2013. година

19.08.2013.    Обавештење о исплати дивиденде
23.07.2013.Одбор директора НИС-а именовао Александра Бобкова за новог члана
15.07.2013.Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава ПОР-2 обрасца и података о стварним власницима прихода)
17.05.2013.Позив за V редовну седницу Скупштине акционара 

2012. година

21.05.2012.    Позив за IV редовну седницу Скупштине акционара 

2011. година

16.05.2011.    Сазив III годишње седнице Скупштине акционара

2016. година

30.04.2016.Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања
17.03.2016. Годишњи документ о објављеним информацијама за 2015. годину

2015. година

30.04.2015.Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања
27.03.2015. Годишњи документ о објављеним информацијама за 2014. годину

2014. година

30.04.2014.    Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања
05.03.2014.Годишњи документ о објављеним информацијама за 2013. годину

2013. година

30.04.2013.    Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања
01.03.2013.Годишњи документ о објављеним информацијама за 2012. годину

2012. година

14.03.2012.    Годишњи документ о објављеним информацијама за 2011. годину

2011. година

08.11.2011.    Изјава о шестомесечном плану пословања за друго полугодиште 2011. године
30.06.2011.Годишњи извештај о пословању за 2010. годину - форма за Комисију за хартије од вредности
30.06.2011.Извод из финансијског и консолидованог финансијског извештаја за 2010. годину
16.05.2011.Изјава о шестомесечном плану пословања за прво полугодиште 2011. године
22.03.2011.Извештај о преузимању акција
07.02.2011.Мишљење Управног одбора о понуди за преузимање акција
31.01.2011.Скраћени текст понуде за преузимање акција
31.01.2011.Понуда за преузимање акција
14.01.2011.Обавештење о намери преузимања акција

2010. година

02.11.2010.    Изјава о шестомесечном плану пословања за друго полугодиште 2010. године

У овој секцији

  • Презентације

  • Извештаји о пословању

  • Финансијски извештаји

  • Извештаји ревизора

  • Обавезне информације