Исплата дивиденде за 2019. годину

Износ дивиденде

На седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која је одржана 30. јуна 2020. године усвојена је Одлука о расподели добити за 2019. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.

Овом одлуком одређено је да дивиденда акционарима НИС а.д. Нови Сад буде исплаћена у новцу, у укупном бруто износу од 4.425.459.256 динара. Бруто износ дивиденде за 2019. годину износи 27,14 динара по акцији.

Од овог износа приликом исплате биће одбијен одговарајући износ пореза (за физичка лица резиденте Републике Србије стопа пореза износи 15%). Износ пореза за акционаре обрачунава и уплаћује НИС тако да акционари нису у обавези да се у вези пореза на дивиденду обраћају Пореској управи.

Дан дивиденде

У складу са одлуком Скупштине акционара, акционари који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на дан дивиденде тј. на дан 20. јун 2020. године имају право на исплату дивиденде из добити за 2019. годину, према броју акција које су поседовали на тај дан.

Датум исплате дивиденде

Дивиденда за 2019. годину је исплаћена 27. новембра 2020. године.

Поступак исплате дивиденде

У вези са исплатом дивиденде, резиденти Републике Србије не треба НИС-у пре исплате дивиденде да достављају податке (не односи се на збирне и кастоди рачуне) јер се исплата мањинским акционарима врши преко Централног регистра хартија од вредности и то на следећи начин:

- Акционарима који имају активан рачун финансијских инструмената, дивиденда је исплаћена на новчани рачун који користе за трговање акцијама. У случају да дивиденда није уплаћена на новчани рачун акционара у року од 15 радних дана од дана исплате дивиденде потребно је НИС-у доставити захтев за исплату дивиденде која је враћена исплатиоцу;

- Акционари који више немају активан рачун финансијских инструмената с обзиром да им је рачун угашен након дана дивиденде, могу до дана који претходи дану обрачуна дивиденде да доставе корпоративном агенту НИС-а тј. Војвођанској банци инструкције за пријем средстава по основу исплате дивиденде. Након дана исплате дивиденде износ дивиденде могу да подигну лично на шалтеру Војвођанске банке уз личну карту у року од 15 радних дана од дана исплате дивиденде. По истеку наведеног рока исплату дивиденде ће вршити НИС на основу захтева за исплату дивиденде која је враћена исплатиоцу;

- Акционари који су акције добили као запослени или бивши запослени, а који нису до дана дивиденде отворили рачун финансијских инструмената износ дивиденде могу да подигну лично на шалтеру Војвођанске банке уз личну карту у року од 15 радних дана од дана исплате дивиденде. Након истека овог рока исплату дивиденде ће вршити НИС на основу захтева за исплату дивиденде која је враћена исплатиоцу;

- Акционари који су добили по 5 акција НИС-а као грађани износ дивиденде могу да подигну са новчаног рачуна који су навели приликом пријављивања за бесплатне акције (о евентуалним променама у вези са пријављеним рачуном потребно је обавестити Банку Поштанска штедионица). Уколико је акционар пријавио рачун отворен у Банци Поштанска штедионица, износ дивиденде може подићи на шалтерима Поште уз личну карту.

Захтев за исплату дивиденде која је враћена исплатиоцу (docx, 24kB)
Захтев акционари могу поднети лично у Београду или Новом Саду или слањем путем поште.

Одлуке и обавештења
26.11.2020.Обавештење о исплати дивиденде за 2019. годину
16.11.2020.Обавештење о намери исплате дивиденде за 2019. годину
07.09.2020.Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава ПОР-2 обрасца и података о стварним власницима прихода)
30.06.2020.     Одлука Скупштине акционара о расподели добити за 2019. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад (pdf, 196KB)
Контакт

За додатнe информације молимо Вас да контактирате Сектор за послове са мањинским акционарима.

У овој секцији

  • Акције и власничка структура

  • Графикон

  • Калкулатор за инвеститоре

  • Дивиденде