Акције и власничка структура

НИС је компанија са највећом тржишном капитализацијом на Београдској берзи.

Основни капитал НИС-а износи 81.530.200.000,00 динара и подељен је на укупно 163.060.400 акција номиналне вредности 500,00 динара.

Пословно име (име и презиме)Број акција
и број гласова
Учешће у основном
капиталу (%)
ЈАД Гаспром њефт 91.565.88756,15%
Република Србија48.712.08929,87%
Societe Generale банка Србија а.д. – кастоди рачун1.153.4620,71%
Unicredit Bank Србија а.д. – кастоди рачун556.0400,34%
Актив-фонд д.о.о.236.3300,14%
AWLL Communications д.о.о. Београд227.3520,14%
Unicredit bank Србија а.д. – збирни рачун220.1380,14%
Global Macro Capital Oportunities216.4650,13%
Raiffeisen bank а.д. Београд – кастоди рачун212.1270,13%
Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин203.8240,12%
Остали акционари19.756.68612,12%
Укупан број акционара на дан 31.03.2017.2.130.713

*Списак акционара на дан 31.03.2017. године

Подаци о акционарима НИС-а се на овој страници ажурирају на крају сваког квартала. Тренутни статистички приказ власништва НИС-а је доступан на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

У овој секцији

  • Акције и власничка структура

  • Графикон

  • Калкулатор за инвеститоре

  • Калкулатор за акционаре

  • Дивиденде