Акције и власничка структура

НИС а.д. Нови Сад је компанија са највећом тржишном капитализацијом на Београдској берзи.

Основни капитал НИС а.д. Нови Сад износи 81.530.200.000,00 динара и подељен је на укупно 163.060.400 акција номиналне вредности 500,00 динара.

Списак акционара на дан 31.12.2020. године
Пословно име / Име и презимеБрој акција и број гласоваУчешће у основном капиталу (%)
1. ЈАД Гаспром Њефт91.565.88756,15%
2. Република Србија48.712.14929,87%
3. ОТП банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО2.442.9771,50%
4. ОТП банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО973.5390,60%
5. Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд394.2290,24%
6. Convest а.д. Нови Сад - збирни рачун227.2080,14%
7. Актив-фонд д.о.о.182.0980,11%
8. Global Macro Capital Oportunities179.2310,11%
9. Unikredit bank Srbija a.d. - кастоди рачун-КС164.7960,10%
10. Raiffeisen banka Srbija a.d. - кастоди рачун-КС158.6380,10%
Остали акционари18.059.64811,08%
Укупан број акционара на дан 31.12.2020.2.068.265

Подаци о акционарима НИС а.д. Нови Сад се на овој страници ажурирају на крају сваког квартала. Тренутни статистички приказ власништва НИС а.д. Нови Сад је доступан на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

У овој секцији

  • Акције и власничка структура

  • Графикон

  • Калкулатор за инвеститоре

  • Дивиденде