Акције и власничка структура

НИС а.д. Нови Сад је компанија са највећом тржишном капитализацијом на Београдској берзи.

Основни капитал НИС а.д. Нови Сад износи 81.530.200.000,00 динара и подељен је на укупно 163.060.400 акција номиналне вредности 500,00 динара.

Списак акционара на дан 30.06.2020. године
Пословно име / Име и презимеБрој акција и број гласоваУчешће у основном капиталу (%)
1. ЈАД Гаспром Њефт91.565.88756,15%
2. Република Србија48.712.12929,87%
3. ОТП банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО2.241.1841,37%
4. ОТП банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО833.0070,51%
5. Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд394.2290,24%
6. Global Macro Capital Oportunities361.8540,22%
7. Convest а.д. Нови Сад - збирни рачун220.6340,14%
8. Актив-фонд д.о.о.182.0980,11%
9. Unikredit bank Srbija a.d. - кастоди рачун-КС164.7960,10%
10. Raiffeisen banka Srbija a.d. - кастоди рачун-КС158.6380,10%
Остали акционари18.225.94411,18%
Укупан број акционара на дан 30.06.2020.2.071.601

Подаци о акционарима НИС а.д. Нови Сад се на овој страници ажурирају на крају сваког квартала. Тренутни статистички приказ власништва НИС а.д. Нови Сад је доступан на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

У овој секцији

  • Акције и власничка структура

  • Графикон

  • Калкулатор за инвеститоре

  • Дивиденде