Акције и власничка структура

НИС је компанија са највећом тржишном капитализацијом на Београдској берзи.

Основни капитал НИС-а износи 81.530.200.000,00 динара и подељен је на укупно 163.060.400 акција номиналне вредности 500,00 динара.

Списак акционара на дан 31.03.2018. године

Пословно име (име и презиме)Број акција
и број гласова
Учешће у основном
капиталу (%)
1. ЈАД Гаспром њефт 91.565.88756,15%
2. Република Србија48.712.09429,87%
3. Societe Generale банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО1.467.5740,90%
4. Societe Generale банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО508.6160,31%
5. Unicredit Bank Србија а.д. – кастоди рачун397.8170,24%
6. Global Macro Capital Oportunities342.4650,21%
7. Актив-фонд д.о.о.236.3300,14%
8. AWLL Communications д.о.о. Београд227.3520,14%
9. Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин203.8240,12%
10. Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд196.5170,12%
Остали акционари19.201.92911,78%
Укупан број акционара на дан 31.03.2018.2.103.915

Подаци о акционарима НИС-а се на овој страници ажурирају на крају сваког квартала. Тренутни статистички приказ власништва НИС-а је доступан на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

У овој секцији

  • Акције и власничка структура

  • Графикон

  • Калкулатор за инвеститоре

  • Калкулатор за акционаре

  • Дивиденде