Акције и власничка структура

НИС је компанија са највећом тржишном капитализацијом на Београдској берзи.

Основни капитал НИС-а износи 81.530.200.000,00 динара и подељен је на укупно 163.060.400 акција номиналне вредности 500,00 динара.

Пословно име (име и презиме)Број акција
и број гласова
Учешће у основном
капиталу (%)
ЈАД Гаспром њефт 91.565.88756,15%
Република Србија48.712.07929,87%
Societe Generale банка Србија а.д. – кастоди рачун885.4860,54%
Unicredit Bank Србија а.д. – кастоди рачун557.0400,34%
Raiffeisen bank а.д. Београд – кастоди рачун328.5150,20%
Актив-фонд д.о.о.229.0830,14%
AWLL Communications д.о.о. Београд227.3520,14%
Unicredit bank Србија а.д. – збирни рачун223.8010,14%
Global Macro Capital Oportunities216.4650,13%
Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин203.8240,12%
Остали акционари19.910.86812,21%
Укупан број акционара на дан 30.09.2016.2.148.356

*Списак акционара на дан 30.09.2016. године

Подаци о акционарима НИС-а се на овој страници ажурирају на крају сваког квартала. Тренутни статистички приказ власништва НИС-а је доступан на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

У овој секцији

  • Акције и власничка структура

  • Графикон

  • Калкулатор за инвеститоре

  • Калкулатор за акционаре

  • Дивиденде

  • Исплата дивиденде за 2015. годину