Акције и власничка структура

НИС је компанија са највећом тржишном капитализацијом на Београдској берзи.

Основни капитал НИС-а износи 81.530.200.000,00 динара и подељен је на укупно 163.060.400 акција номиналне вредности 500,00 динара.

Списак акционара на дан 31.03.2019. године

Пословно име / Име и презимеБрој акција и број гласоваУчешће у основном капиталу (%)
1. ЈАД Газром њефт91.565.88756,15%
2. Република Србија48.712.09429,87%
3. Societe Generale банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО1.850.6521,13%
4. Societe Generale банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО614.8290,38%
5. Global Macro Capital Oportunities371.8540,23%
6. Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд276.9680,17%
7. Актив-фонд д.о.о.229.6820,14%
8. Convest а.д. Нови Сад - збирни рачун228.6340,14%
9. AWLL Communications д.о.о. Београд227.3520,14%
10. Erste bank а.д. - кастоди рачун-КС181.5580,11%
Остали акционари18.800.89011,53%
Укупан број акционара на дан 31.03.2019.2.084.885

Подаци о акционарима НИС-а се на овој страници ажурирају на крају сваког квартала. Тренутни статистички приказ власништва НИС-а је доступан на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

У овој секцији

  • Акције и власничка структура

  • Графикон

  • Калкулатор за инвеститоре

  • Калкулатор за акционаре

  • Дивиденде