Акције и власничка структура

НИС је компанија са највећом тржишном капитализацијом на Београдској берзи.

Основни капитал НИС-а износи 81.530.200.000,00 динара и подељен је на укупно 163.060.400 акција номиналне вредности 500,00 динара.

Списак акционара на дан 30.09.2017. године

Пословно име (име и презиме)Број акција
и број гласова
Учешће у основном
капиталу (%)
1. ЈАД Гаспром њефт 91.565.88756,15%
2. Република Србија48.712.09429,87%
3. Societe Generale банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО1.210.9940,74%
4. Unicredit Bank Србија а.д. – кастоди рачун556.0400,34%
5. Societe Generale банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО327.5070,20%
6. Global Macro Capital Oportunities243.7090,15%
7. Актив-фонд д.о.о.236.3300,14%
8. AWLL Communications д.о.о. Београд227.3520,14%
9. Raiffeisen bank а.д. Београд – кастоди рачун212.1270,13%
10. Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин203.8240,12%
Остали акционари19.564.53612,00%
Укупан број акционара на дан 30.09.2017.2.119.831

Подаци о акционарима НИС-а се на овој страници ажурирају на крају сваког квартала. Тренутни статистички приказ власништва НИС-а је доступан на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

У овој секцији

  • Акције и власничка структура

  • Графикон

  • Калкулатор за инвеститоре

  • Калкулатор за акционаре

  • Дивиденде