44. ванредна седница Скупштинe акционара НИС а.д. Нови Сад ће бити одржана у среду 15. априла 2020. године.

Позив за 44. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Предлози одлука и материјал за 44. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа о одлукама из утврђеног дневног реда на дан објаве позива за 44. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад износи 163.060.400.

Обрасци

Значајни датуми у вези 44. ванредне седнице Скупштине акционара

25.03.2020. Објава Позива за 44. ванредну седницу Скупштине акционара
05.04.2020. Рок за упућивање предлога за допуну дневног реда
05.04.2020. Дан акционара
08.04.2020. Рок за подношење питања акционара
10.04.2020. Рок за доставу копије пуномоћја писаним путем и формулара за гласање
14.04.2020. Рок за доставу пуномоћја електронским путем (до 12 часова)
15.04.2020. Дан одржавања 44. ванредне седнице Скупштине акционара

Акти друштва

Додатне информације

Уколико имате додатна питања у вези 44. ванредне седнице Скупштине акционара молимо Вас да погледате сегмент Питања и одговори или да контактирате Сектор за послове са мањинским акционарима.

У овој секцији