XI redovna sednica Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad će biti održana u četvrtak 27. juna 2019. godine.

Poziv za XI redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
Predlozi odluka i materijal za XI redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

Ukupan broj akcija koje poseduju akcionari sa pravom glasa o odlukama iz utvrđenog dnevnog reda na dan objave poziva za XI redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad iznosi 163.060.400.

Obrasci

Značajni datumi u vezi XI redovne sednice Skupštine akcionara

28.05.2019. Objava Poziva za XI redovnu sednicu Skupštine akcionara
07.06.2019. Rok za upućivanje predloga za dopunu dnevnog reda
17.06.2019. Dan akcionara
20.06.2019. Rok za podnošenje pitanja akcionara
24.06.2019. Rok za dostavu punomoćja i formulara za glasanje pisanim putem
26.06.2019. Rok za dostavu punomoćja i formulara za glasanje elektronskim putem (do 12 časova)
27.06.2019. Dan održavanja XI redovne sednice Skupštine akcionara

Propisi i akti društva

Dodatne informacije

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi XI redovne sednice Skupštine akcionara molimo Vas da pogledate segment Pitanja i odgovori ili da kontakirate Sektor za poslove sa manjinskim akcionarima.

U ovoj sekciji