Finansijski pokazatelji

Ključni finansijski pokazatelji

Ključni finansijski pokazatelji Jedinica mere 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Neto dobitak (gubitak) mlrd. RSD (7,6) 16,6 25,1 27,0 15,0 14,6 27,8 48,3 45,5
EBITDA mlrd. RSD 15,8 44,5 53,7 47,0 39,8 46,5 63,4 68,8 65,6
Prihodi od realizacija (bez akcize) mlrd. RSD 183,8 272 281,0 234,7 192,1 210,4 258,3 259,4 226,6
OCF mlrd. RSD 29,7 56,9 37,4 59,0 41,2 51,0 49,6 75,3 37,3
Ukupna zaduženost prema bankama (total indebtness)* mln. EUR 590 590 577 553 631 618 515 355 316
Ukupan dug prema bankama (total debt)* mln. EUR 590 590 575 549 628 607 492 330 306
Akreditivi* mln. EUR 0 0 2 3 3 11 23 25 11
CAPEX mlrd. RSD 25,3 42,2 41,0 26,5 26,1 30,3 39,4 55,6 50,8
MHC/DHT mlrd. RSD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9
Ekologija mlrd. RSD 0,0 0,7 0,5 0,0 0,1 0,6 1,0 2,1 3,2
Angola mlrd. RSD 0,4 0,1 0,1 0,5 0,3 0,8 0,3 0,6 0,4
Projekti sa direktnim ekonomskim efektom mlrd. RSD 18,7 28,5 34,8 21,9 20,1 22,7 26,4 36,9 26,2
Projekti bez direktnih ekonomskih efekata mlrd. RSD 6,2 12,9 5,5 4,1 4,9 5,2 10,4 12,2 6,7
Projektno istraživački radovi mlrd. RSD 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7 1,1 1,4 0,8 0,4
GPN zajam** mln. EUR 116,3 163 209 256 302 349 395 442 488

Usled zaokruživanja može doći do odstupanja u zbirnim vrednostima 
Iznosi za CAPEX dati su bez PDV-a
*Ukupna zaduženost prema bankama (total indebtedness) = ukupan dug prema bankama + akreditivi. Ukupna zaduženost, ukupan dug i akreditivi su prikazani na dan završetka perioda.
**U skladu sa Ugovorom o prodaji i kupovini akcija NIS a.d. Novi Sad  (tačka 8.1.2) Gazprom Neft OAD (GPN) ima obavezu  da obezbedi NIS a.d. Novi Sad iznos od 500 miliona EUR putem zajmova za posebnu namenu u cilju sprovođenja programa rekonstrukcije i modernizacije tehnološkog kompleksa NIS a.d. Novi Sad. Celokupna obaveza GPN-a iz kupoprodajnog ugovora je u potpunosti ispunjena u aprilu 2012. godine i NIS je započeo sa otplatom zajma.

Ključni finansijski pokazatelji

Ključni finansijski pokazatelji Jedinica mere Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Neto dobit (gubitak) mlrd. RSD 0,7 1,9 (9,2) (1,1) 5,9 7,5 3,1 0,2
EBITDA mlrd. RSD 5,5 8,0 (2,9) 5,2 13,3 15,3 9,6 6,3
Prihodi od prodaje mlrd. RSD 48,5 49,4 33,4 52,6 75,9 78,7 63,9 53,5
OCF mlrd. RSD 10,1 13,4 7,8 (1,6) 15,0 25,9 4,7 11,3
Zaduženost prema bankama (total indebtedness)* mln. EUR 590 636 616 619 590 574 592 575
Ukupan dug prema bankama* mln. EUR 590 636 616 619 590 574 590 573
Akreditivi* mln. EUR 0 0 0 0 0 0 2 2
CAPEX mlrd. RSD 4,6 6,3 6,8 7,7 13,3 10,6 10,1 8,3
Ekologija mlrd. RSD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2
Angola PSA mlrd. RSD 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0
Projekti sa direktnim ekonomskim efektom mlrd. RSD 3,3 4,6 5,2 5,6 7,8 7,5 7,2 6,0
Projekti bez direktnog ekonomskog efekta mlrd. RSD 1,2 1,5 1,5 1,9 5,3 2,7 2,7 2,1
Projektno istraživački radovi mlrd. RSD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GPN zajam** mln. EUR 116 128 140 153 163 174 186 198
                   

Usled zaokruživanja može doći do odstupanja u zbirnim vrednostima
Iznosi za CAPEX dati su bez PDV-a
*Ukupna zaduženost prema bankama (total indebtedness) = ukupan dug prema bankama + akreditivi. Ukupna zaduženost, ukupan dug i akreditivi su prikazani na dan završetka perioda.
**U skladu sa Ugovorom o prodaji i kupovini akcija NIS a.d. Novi Sad (tačka 8.1.2) Gazprom Neft OAD (GPN) ima obavezu da obezbedi NIS a.d. Novi Sad iznos od 500 miliona EUR putem zajmova za posebnu namenu u cilju sprovođenja programa rekonstrukcije i modernizacije tehnološkog kompleksa NIS a.d. Novi Sad. Celokupna obaveza GPN-a iz kupoprodajnog ugovora je u potpunosti ispunjena u aprilu 2012. godine i NIS je započeo sa otplatom zajma.

U ovoj sekciji

  • Finansijski pokazatelji

  • Operativni pokazatelji