Zaključenje ugovora o kupovini sirove nafte


Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad odlukom broj 85/OD-od/CLXXIV-1 od 24. decembra 2021. godine, odobrio je zaključenje Ugovora za sirovu naftu „Export Blend crude oil of KBT quality“ sa kompanijom Petraco Oil Trading Company Ltd, Sliema, Malta u cilju kupovine Kirkuk sirove nafte.

NIS a.d. Novi Sad zaključio je dana 27. decembra 2021. godine predmetni ugovor, a sirova nafta koja je predmet ugovora će biti isporučena u periodu januar - decembar 2022. u skladu sa svim dogovorenim ugovornim uslovima.

Procenjena vrednost isporuka po gore navedenom ugovoru iznosi oko 1.018.616.000,00 EUR.


Section menu

  • News & Press Releases

  • IR calendar