Najava dostave ažuriranog informatora izdavaoca NIS a.d. Novi Sad


U skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na Listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS je 27.03.2018. godine najavio Beogradskoj berzi dostavu ažuriranog informatora.

Navedeni dokument će biti dostavljen Beogradskoj berzi u petak, 30. marta 2018. godine.


Section menu

  • News & Press Releases

  • IR calendar