Akcije NIS-a primljene na listing A – Prime Market Beogradske berze


Komisija za listing i kotaciju Beogradske berze donela je 23. avgusta 2010. godine odluku o prijemu akcija NIS–a na listing A – Prajm market (Prime Market) Beogradske berze. U skladu sa ovom odlukom, za prvi dan trgovanja akcijama NIS-a određen je 30. avgust 2010. godine, dok je indikativna cena za prvo trgovanje utvrđena u visini od 505,00 dinara.


Section menu

  • News & Press Releases

  • IR calendar