Savetodavni odbor Generalnog direktora

Savetodavni odbor Generalnog direktora je stručno telo koje pomaže Generalnom direktoru u radu i razmatranju pitanja iz njegovog delokruga. Savetodavni odbor radi pod rukovodstvom generalnog direktora i pruža mu pomoć u vezi s pitanjima koja se odnose na upravljanje poslovanjem Društva.

Članovi savetodavnog odbora generalnog direktora

Genadij Ljubin,
prvi zamenik generalnog direktora za istraživanje i proizvodnju

 

Rođen je 1965. godine u gradu Malgobek, Čečeno-Ingušska ASSR. Diplomirao je 1990. godine na Naftnom institutu «Akademika M.D. Milionšikova» u Groznom, specijalnost „tehnologija i kompleksna mehanizacija razrade naftnih ležišta“.

Radnu karijeru započeo je 1990. kao operater proizvodnje nafte i gasa, da bi tokom godina radio kao majstor, rukovodilac pogona proizvodnje nafte i gasa, glavni inženjer uprave proizvodnje nafte i gasa «Harampurneftь», PO «Purneftegaz». U 1998. godini najpre je radio kao rukovodilac uprave proizvodnje nafte i gasa «Tarasovskneftь», PO «Purneftegaz». U periodu od 1998. do 2001, godine bio je na funkciji rukovodioca uprave proizvodnje nafte i gasa «Zapolяrneftь», PO «Noяbrьskneftegaz». Od 2001. do 2002. bio je na poziciji rukovodioca projekta za proizvodnju nafte «Paljjanovski». Od 2002—2005. godine obavljao je dužnost zamenika generalnog direktora za nove projekte PO «Noяbrьskneftegaz». Od 2005–2008. godine bio je na funkciji generalnog direktora kompanije «Gazpromneftь-Hantos», a od 2008–2011. na dužnosti generalnog direktora kompanije «Gazpromneftь-Noяbrьskneftegaz». Od 2011. do 2013. godine bio je na funkciji izvršnog direktora za implementaciju ruskih projekata kompanije «Gazpromneftь-Razvitie», izvršnog direktora kompanije «Gazprom neftь šelьf» i vršilac dužnosti generalnog direktora kompanije «Gazprom neftь šelьf».

u periodu od 2014. do 2017. godine bio je generalni direktor kompanije «Gazprom neftь šelьf», da bi u periodu 2017-2018. bio na poziciji izvršnog direktora kompanije «Gazpromneftь-Razvitie». Na poziciju prvog zamenika generalnog direktora NIS a.d. Novi Sad dolazi u avgustu 2018 godine.

Andrej Tučnin,
prvi zamenik generalnog direktora - direktor Divizije Downstream

 

Diplomirao je 1996. na Moskovskom državnom institutu međunarodnih odnosa (MGIMO), na Fakultetu međunarodnih ekonomskih odnosa.

Od 1996. do 2001. godine radio je u kompaniji „Alfa-EKO“ u kojoj je napredovao od pozicije menadžera do rukovodioca Sektora za izvoz nafte. Godinu dana kasnije pridružio se kompaniji „SIBUR“, u kojoj je najpre vodio Sektor za prodaju tečnih petrohemijskih proizvoda, a zatim Sektor za prodaju tečnog naftnog gasa. Godine 2006. došao je na mesto zamenika generalnog direktora kompanije „JUKOS Eksport Trejd“. Bio je odgovoran za prodaju i izvoz svih naftnih derivata i petrohemijskih proizvoda kompanije „JUKOS“. Karijeru je nastavio u kompaniji „Rosnjeft“ u kojoj je radio od 2007. do 2012. na poziciji zamenika direktora Sektora za izvoz nafte i naftnih derivata. Istovremeno je radio i kao generalni direktor kompanije „RN-Bunker“ koja je stvorena „od nule“ i za tri godine postala lider na ruskom tržištu u snabdevanju plovnih objekata gorivom. U 2012. godini je radio u kompaniji „Magnatek“, najvećoj ruskoj nezavisnoj trgovačkoj kompaniji, u kojoj je učestvovao u organizaciji prerade ruske sirove nafte u rafineriji u Kazahstanu. Od 2013. do 2014. godine radio je u Objedinjenoj petrohemijskoj kompaniji, u kojoj je bio odgovoran za osmišljavanje svakodnevnih poslovnih delatnosti u okviru nezavisnog poslovanja kompanije AFK „Sistem“. Pre dolaska u NIS, u junu 2017. godine, radio je na poziciji zamenika generalnog direktora za komercijalne poslove u kompaniji „Ufaorgsintez“, jednoj od najvećih ruskih proizvođača polimera i fenola.

 

Aleksej Černikov,
direktor Bloka „Promet”

 

Rođen je 1. septembra 1975. godine u Jekaterinburgu, Ruska Federacija.

Godine 1997. diplomirao je na Uralskoj državnoj saobraćajnoj akademiji. Godine 2002. stekao je diplomu Međunarodne moskovske finansijsko-bankarske škole, zatim 2012. diplomu biznis škole INSEAD The Business School for the world, a 2013. Stokholmske škole ekonomije.

Godine 2000. počinje sa radom u kompaniji „Sverdlovsknjefteprodukt“ kao zamenik upravnika Sektora za prodaju naftnih derivata, a nepunih godinu dana kasnije postaje i prvi čovek ovog Sektora. U kompaniji „Jekaterinburgskaja kompanija po nefteproduktam“ počinje da radi 2002. godine kao komercijalni direktor. Na istoj poziciji, ali u „Sverdslovsknjefteproduktu“, počinje da radi 2005. godine. U „Gasprom njeft“ prelazi 2008, na mesto generalnog direktora kćerke-firme „Gaspromnjeft – Čeljabinsk“. Od 2013. do marta 2015. godine bio je generalni direktor kompanije „Gaspromnjeft-Ural“, „Gaspromnjeft-Tjumenj“, „Gaspromnjeft-Ural“.

Na poziciju direktora Bloka „Promet“ u NIS a.d. Novi Sad dolazi u martu 2015. godine.

Vladimir Gagić,
direktora Bloka „Prerada”

 

Rođen je 23. septembra 1969. godine u Zadru, Hrvatska.

Tehnološko-metalurški fakultet završio je na Univerzitetu u Beogradu 1993. godine. Prva iskustva na poslovima procesnog inženjera počeo je da stiče na Pogonu „Atmosferska destilacija“ 1996. godine u Rafineriji nafte Pančevo. Logičan nastavak u karijeri su i poslovi upravnika postrojenja „Atmosferska destilacija“, koje je obavljao vrlo uspešno, u izuzetno teškim uslovima ekonomskih sankcija. Bogato teorijsko znanje neprestano je proširivao i upotpunjavao kroz proveru u praksi, ali i razmenom iskustva sa kolegama različitih profesija na svim ostalim rafinerijskim postrojenjima. Posle odličnog praktičnog poznavanja svih segmenata rafinerijskog proizvodnog procesa, obavljao je značajne poslove na Projektu modernizacije rafinerijske prerade u sektoru Razvoj i investicije. Nakon toga, usledilo je imenovanje na poslove direktora Rafinerije nafte Pančevo, zatim zamenika direktora RNP.

Na poziciju direktora Bloka „Prerada“ dolazi 2015. godine, posle uspešno obavljenih radnih zadataka na mestu direktora Direkcije za Tehničke poslove u Bloku.

Vjačeslav Zavgorodnij,
zamenik generalnog direktora, direktor Funkcije strategiju i investicije

 

Rođen je 7. avgusta 1975.

Godine 1998. završio je Rusku ekonomsku akademiju (REA) „G.V. Plehanov“ i stekao zvanje ekonomiste za finansije i kredit. U okviru studija godinu dana je proveo na Univerzitetu Geteborga u Švedskoj. Paralelno sa studijama na REA „G.V. Plehanov“, godine 1998. stekao je diplomu u oblasti poslovne administracije Londonskog gradskog koledža. 2005. završio je INSEAD po programu MBA u Francuskoj.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je 1997. godine u kompaniji AGA AB i Columbus IT Partner kao konsultant za uvođenje ERP sistema „Concord“ u raznim kompanijama, uključujući naftnu kompaniju „Tatnjeft“ i trgovinskom centru kompanije Henkel Ekolab. Svoje stručno iskustvo razvijao je u mnogim kompanijama, uključujući i kompanije Lukoil i McKinsey&Co. U Lukoilu tri godine je radio kao glavni ekspert u odeljenju spajanja i preuzimanja, a potom 2006. godine u McKinsey&Co preuzima poziciju konsultanta na projektima za vodeće kompanije u Ruskoj Federaciji u nizu privrednih oblasti: petrohemijskoj, bankarskoj, telekomunikacionoj industriji, industriji avio-prevoza i proizvodnje cevi velikog prečnika. Pre dolaska u NIS sedam godina je radio u grupi kompanija „Severstalj“ na poziciji direktora za strategiju i razvoj poslovanja holdinga „Sveza“.

U maju 2017. godine imenovan je za zamenika generalnog direktora, direktora Funkcije za strategiju i investicije NIS-a.

Tečno govori engleski, švedski i srpski jezik, a poseduje osnovni nivo znanja francuskog jezika.

Anton Čerepanov,
zamenik generalnog direktora, direktor Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo

 

Diplomirao je 2006. godine na Udmurtskom državnom univerzitetu, odsek "Ekonomija i upravljanje u preduzeću naftne i gasne industrije“ sa izvanrednim uspehom. Stekao je srednju stručnu spremu u pravnoj oblasti. Poseduje diplomu prevodioca za engleski jezik.

Godine 2002. počeo je da radi u Votkinskoj upravi za proizvodnju nafte i gasa OAD ,,Udmurtnjeft“ u Službi za industrijsku bezbednost. Od 2003. do 2004. godine radio je kao stručnjak u ZAD “TKRS“ (tekući i kapitalni remont bušotina) u finansijskom odeljenju. Od 2005. do 2006. godine obavljao je poslove vodećeg inženjera u finansijsko-ekonomskom bloku OAD ,,Udmurtnjeft“ (ćerka firma TNK-VR).

Od 2006-2008. godine radio je u holding kompaniji grada Moskve na različitim pozicijama. Od 2008. do 2015. godine obavljao je poslove u različitim odeljenjima OAD ,,Gaspromnjeft“ od vodećeg stručnjaka Departmana za investicije i proizvodnu efikasnost do rukovodioca Uprave za povećanje efikasnosti poslovanja. Godine 2013. je uspešno završio Akademiju upravljanja velikim projektima OAD ,,Gaspromnjeft“ u Centru za inovacije ,,Skolkovo“ u Moskvi. Godine 2015. prelazi na radno mesto OAD ,,ARKTIKGAZ“ (Zajedničko preduzeće „Gaspromnjeft“ i „NOVATEK“), na mesto zamenika generalnog direktora za finansije.

Od decembra 2018. godine je na poziciji zamenika generalnog direktora, direktora Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo.

Oženjen, ima troje dece.

Sergej Fominih,
zamenik generalnog direktora, direktor Funkcije za pravna i korporativna pitanja

 

Sergej Fominih je rođen 04.01.1979. godine u Ruskoj Federaciji.

On je rukovodilac sa pravnim fakultetskim obrazovanjem, a stekao je i MBA diplomu u Poslovnoj školi IMD (Švajcarska).

Posle sedmogodišnjeg iskustva u međunarodnim pravnim, odnosno, advokatskim firmama, Sergej Fominih se pridružio timu rukovodilaca NIS-a Novi Sad u julu 2009. godine, u svojstvu Direktora Direkcije za praćenje pravnih propisa. U novembru 2010. godine imenovan je za zamenika generalnog direktora i direktora Funkcije za pravna i korporativna pitanja u NIS-u a.d. Novi Sad. Sergej Fominih rukovodi timom koji pruža podršku kompaniji u vezi sa pravnim pitanjima, korporativnim upravljanjem i upravljanjem nekretninama.

Sergej Fominih predstavlja NIS u Odboru direktora Gasrpom Energoholding-a Srbija i predsedava Stručnom komisijom ovog Odbora.

Miloš Grbić,
zamenik generalnog direktora, direktor Funkcije za nabavku

 

Rođen je 1979. godine u Beogradu.

Godine 2004. diplomirao je na Ruskom državnom univerzitetu za naftu i gas, smer ekonomija. Godinu dana kasnije, magistrirao je u Parizu na IFP – Insitute Français du Petrole u zvanju Master of Science. Iste godine počinje sa radom kao Menadžment konsultant u Moskvi, u kompaniji Deloitte, a od 2006. do 2009. zaposlen je u kompaniji Accenture na poziciji Menadžera u oblasti Upravljanja lancem snabdevanja (Supply Chain) gde je bio odgovoran za realizaciju logističkih projekata i implementaciju SAP ERP sistema.

U NIS prelazi 2009. na poziciju direktora sektora u novoosnovanoj Funkciji za MTSPiKI, gde se bavi uspostavljanjem jedinstvenog sistema centralizovane NIS nabavke. Od 2011. do 2013. je bio na poziciji direktora Direkcije za planiranje i analitički rad u Funkciji za MTSPiKI. Januara 2013. prelazi u zavisno društvo Gasprom njeft Orenburg na mesto Zamenika generalnog direktora za nabavku gde je bio odgovoran za uvođenje korporativnih šablona i konsolidaciju nabavnih procesa u zavisnom društvu GPN-a. U novembru 2014. godine se vraća u NIS na poziciju zamenika direktora Funkcije za MTSPiKI.

Od januara 2019. je na poziciji v.d. direktora Funkcije za nabavku. Imenovan je za zamenika generalnog direktora i direktora Funkcije za nabavku u NIS a.d. Novi Sad 1. aprila 2020.

Igor Černov,
zamenik generalnog direktora, direktor Funkcije za korporativnu zaštitu

 

Rođen je 1964. godine u gradu Ribinsk, u Ruskoj Federaciji. Poseduje dva viša vojna obrazovanja i bogato profesionalno iskustvo u oblasti korporativne zaštite. Između ostalog, radio je na poziciji rukovodioca Službe za korporativnu zaštitu u „Slavneft-Jaroslavnefteorgsintez“ i na poziciji zamenika generalnog direktora u investicionoj kompaniji „Jarfinvest“. U našu kompaniju došao je 2009 godine, na poziciju savetnika zamenika generalnog direktora za korporativnu zaštitu.

U junu 2021. godine imenovan je za zamenika generalnog direktora – direktora Funkcije za korporativnu zaštitu.

Natalija Bilenok,
zamenik generalnog direktora, direktor Funkcije za organizaciona pitanja

 

Rođena je 1970. godine u Ruskoj Federaciji. Na Istorijskom fakultetu Brijanskog državnog univerziteta, na smeru „Istorija i pravo“, diplomirala je 1992. godine. Dve godine kasnije, stekla je zvanje psihologa na Fakultetu za psihologiju na Brijanskom državnom univerzitetu.

Profesionalnu karijeru započinje 1997. godine u Centru za profesionalnu orijentaciju i psihološku podršku, na poziciji rukovodioca naučno-metodološkog odeljenja – psiholog-konsultant. U Centru se zadržava do 2000. godine, kada prelazi u kompaniju „Meljkruk“ u kojoj je bila imenovana za zamenika rukovodioca Službe za upravljanje kadrovima. Svoje profesionalno iskustvo obogatila je radeći u kompaniji „Desnol“, na poziciji direktora ljudskih resursa, pored koje je imala i dodatno zaduženje kao generalni direktor u ćerkama firmama pomenute kompanije. Na poziciji direktora za kadrove radila je dve godine, od 2006. do 2009, i u kompaniji „Rositi“. Nakon toga, počinje da radi u Gasprom njeftu, na poziciji rukovodioca Uprave za rad sa kadrovima u Direkciji regionalnih prodaja.

Paralelno sa razvojem profesionalne karijere, nastavila je da se stručno usavršava. Godine 2009. diplomirala je na Moskovskoj međunarodnoj višoj školi biznisa MIRBIS, na smeru „Upravljanje ljudskim resursima“. Stručno se usavršavala i radeći u Gasprom njeftu, gde je, između ostalog, uspešno završila korporativni program MVA Gasprom njefta i Stokholmske škole za ekonomiju „Top-drajv“.

Vadim Smirnov,
zamenik generalnog direktora, direktor Funkcije za odnose sa državnim organima i korporativne komunikacije

 

Rođen je 10. oktobra 1963. godine u Kazahstanu. Godine 1985. stekao je zvanje inženjera za energetska brodska postrojenja. Osim toga, završio je Diplomatsku akademiju (1994. godine u Moskvi), i Visoku komercijalnu školu (1999. godine u Moskvi), smer „Finansije i revizija“. Od 1985. do 1991. godine radio je na pozicijama u struci, u mornarici. Od 1994. do 1998. godine bio je zaposlen u Ministarstvu inostranih poslova Ruske Federacije, a deo njegovih službenih aktivnosti je podrazumevao i dugotrajna službena putovanja u zemlje balkanskog regiona. Od 1998. do 2009. godine radio je na različitim pozicijama u „Aeroflotu“, uključujući i poslove predstavnika kompanije na Balkanu (šest godina), i radno mesto rukovodioca odeljenja za kontrolu devizno-finansijskog poslovanja inostranih predstavništava (dve godine).

Od 2010. godine radio je u oblasti ekonomske bezbednosti u kompanijama Grupe Gasprom, a od februara 2012. na poziciji direktora Funkcije za internu reviziju. Nakon toga, imenovan je za generalnog direktora ćerke kompanije NIS-a, NIS Petrol u Rumuniji. Pored ove pozicije, u julu 2017. godine imenovan je i za zamenika generalnog direktora NIS-a, v.d. direktora Funkcije za odnose s javnošću i komunikacije. U aprilu ove godine postavljen je za vršioca dužnosti direktora Funkcije za odnose sa državnim organima i korporativne komunikacije. U julu 2018, imenovan je za zamenika generalnog direktora, direktora Funkcije za odnose sa državnim organima i korporativne komunikacije.

Mihail Rjazanov,
direktor Funkcije za HSE

 

Rođen je 6. aprila 1969. godine.

Državni Vladimirski tehnički univerzitet, smer građevinski inženjer, završio je 1995. godine. Zatim je 1997. godine završio Moskovski univerzitet humanitarnih nauka, smer jurisprudencija (pravna nauka). Tokom 2009. godine stekao je diplomu Stokholmske škole ekonomije u Rusiji.

Do 2000. godine radio je u oblasti prava. Od 2000. godine postaje konsultant u kompaniji „Dipon“ (DuPont) po pitanjima formiranja sistema upravljanja HSE. Od 2005. godine nalazi se na čelu oblasti za HSE u velikim rudarsko-metalurškim kompanijama Rusije i Ukrajine (Severstalj-Resurs (Rusija), DTEK (Ukrajina), Alrosa (Rusija)). Od januara 2020. godine direktor je Funkcije za HSE u kompaniji NIS.

Jelena Popara,
direktor Funkcije za internu reviziju

 

Rođena je u Beogradu 19. aprila 1980. godine.

Diplomirala je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na odseku za finansije, računovodstvo i reviziju. Stekla je međunarodnu licencu iz oblasti računovodstva i revizije “ACCA” 2012 godine. Od 2005. do 2010. godine, radila je kao konsultant u kompaniji KPMG Beograd. Od 2010. godine pridružila se timu menadžera NIS-a, a od 2013. godine obavljala je funkciju finansijskog direktora zavisnog društva u Rumuniji.

U martu 2016. godine, imenovana je za direktora Funkcije za internu reviziju.

NIkola Radmilović,
direktor Naftagas–Naftni servisi d.o.o. Novi Sad

U ovoj sekciji

 • Grupa

 • Regulativa

 • Opšta akta društva

 • Kodeks korporativnog upravljanja

 • Skupština akcionara

 • Odbor direktora

 • Generalni direktor

 • Savetodavni odbor

 • Odbor skupštine akcionara

 • Eksterni revizor

 • Poslovi sa ličnim interesom