Savetodavni odbor Generalnog direktora

Savetodavni odbor Generalnog direktora je stručno telo koje pomaže Generalnom direktoru u radu i razmatranju pitanja iz njegovog delokruga. Savetodavni odbor radi pod rukovodstvom generalnog direktora i pruža mu pomoć u vezi s pitanjima koja se odnose na upravljanje poslovanjem Društva.

Članovi savetodavnog odbora generalnog direktora

Genadij Ljubin,
prvi zamenik generalnog direktora

 

Rođen je 1965. godine.

Diplomirao je 1990. godine na Naftnom institutu „Akademika M.D. Milionšikova" u Groznom, specijalnost „tehnologija i kompleksna mehanizacija razrade naftnih ležišta".

Radnu karijeru započeo je 1990. kao operater proizvodnje nafte i gasa, da bi tokom godina radio kao majstor, rukovodilac pogona proizvodnje nafte i gasa, glavni inženjer uprave proizvodnje nafte i gasa „Harampurneft", PO „Purneftegaz". U 1998. godini najpre je radio kao rukovodilac uprave proizvodnje nafte i gasa „Tarasovskneft", PO „Purneftegaz". U periodu od 1998. do 2001. godine bio je na funkciji rukovodioca uprave proizvodnje nafte i gasa „Zapolarneft", PO „Nojabrskneftegaz". Od 2001. do 2002. bio je na poziciji rukovodioca projekta za proizvodnju nafte „Paljanovski". Od 2002—2005. godine obavljao je dužnost zamenika generalnog direktora za nove projekte PO „Nojabrskneftegaz". Od 2005–2008. godine bio je na funkciji generalnog direktora kompanije „Gazpromneft-Hantos", a od 2008–2011. na dužnosti generalnog direktora kompanije „Gazpromneft-Nojabrskneftegaz". Od 2011. do 2013. godine bio je na funkciji izvršnog direktora za implementaciju ruskih projekata kompanije „Gazpromneft-Razvitie", izvršnog direktora kompanije „Gazprom neft šelf" i vršilac dužnosti generalnog direktora kompanije „Gazprom neft šelf". u periodu od 2014. do 2017. godine bio je generalni direktor kompanije „Gazprom neft šelf", da bi u periodu 2017-2018. bio na poziciji izvršnog direktora kompanije „Gazpromneft-Razvitie".

Na poziciju prvog zamenika generalnog direktora NIS a.d. Novi Sad dolazi u avgustu 2018 godine.

Andrej Tučnin,
prvi zamenik generalnog direktora za Downstream

 

Rođen je 1975. godine.

Visoko obrazovanje stekao je na Moskovskom državnom institutu međunarodnih odnosa (MGIMO), na Fakultetu međunarodnih ekonomskih odnosa, koji je završio 1996. godine.

Od 1996. do 2001. godine radi u kompaniji „Alfa-EKO“, u kojoj je prošao put od menadžera do rukovodioca Direkcije za izvoz nafte. Godinu dana kasnije, počinje da radi u SIBUR-u, u kome je u početku radio na poziciji rukovodioca Direkcije za prodaju proizvoda tečne naftne hemije, a kasnije i rukovodioca Direkcije za prodaju komprimovanih gasova. Godine 2006.prelazi u JUKOS na poziciju zamenika generalnog direktora „JUKOS Eksport Trejda“. U kompaniji je odgovarao za prodaju svih naftnih derivata i naftne hemije za izvoz. Svoj karijerni put nastavlja u Rosnjeftu, u kome je u periodu 2007-2012. godina radio kao zamenik direktora Sektora za izvoz nafte i naftnih derivata. Svoje radne obaveze obavljao je zajedno sa obavezama generalnog direktora kompanije „RN-Bunker", koja je stvarana „od nule“ i za tri godine je postala lider ruskog tržišta bunkerisanja. U 2012. godini počinje da radi u kompaniji „Magnatek“, u kojoj se bavi organizacijom procesinga ruske nafte na Rafineriji u Kazahstanu. Godinu dana, od 2013. do 2014. godine, radi u Objedinjenoj petrohemijskoj kompaniji, u kojoj je bio odgovoran za izradu tekuće operativne delatnosti u okviru samostalnog petrohemijskog biznisa AFK „Sistema“. Pre dolaska u NIS radio je na poziciji zamenika generalnog direktora za komercijalu „Ufaorgsintez“.

Aleksej Černikov,
direktor Bloka Promet

 

Rođen je 1975. godine.

Godine 1997. diplomirao je na Uralskoj državnoj saobraćajnoj akademiji. Godinu dana kasnije, počinje da radi u trgovinsko-industrijskom preduzeću „Instrument Uralsnabkomplekt“ kao menadžer komercijalnog sektora. Zatim uporedo gradi profesionalnu karijeru i nastavlja sa stručnim usavršavanjem. Godine 2002. stekao je diplomu Međunarodne moskovske finansijsko-bankarske škole, zatim 2012. diplomu biznis škole INSEAD The Business School for the world, a 2013. Stokholmske škole ekonomije.

Godine 2000. počinje sa radom u kompaniji „Sverdlovsknjefteprodukt“ kao zamenik upravnika Sektora za prodaju naftnih derivata, a nepunih godinu dana kasnije postaje i prvi čovek ovog Sektora. U kompaniji „Jekaterinburgskaja kompanija po nefteproduktam“ počinje da radi 2002. godine kao komercijalni direktor. Na istoj poziciji, ali u „Sverdslovsknjefteproduktu“, počinje da radi 2005. godine. U „Gasprom njeft“ prelazi 2008, na mesto generalnog direktora kćerke-firme „Gaspromnjeft – Čeljabinsk“. Od 2013. do marta 2015. godine bio je generalni direktor kompanije „Gaspromnjeft-Ural“.

Na poziciju direktora Bloka „Promet“ u NIS a.d. Novi Sad dolazi u martu 2015. godine.

Vladimir Gagić,
direktora Bloka Prerada

 

Rođen je 1969. godine.

Tehnološko-metalurški fakultet završio je na Univerzitetu u Beogradu 1993. godine.

Prva iskustva na poslovima procesnog inženjera počeo je da stiče na Pogonu „Atmosferska destilacija“ 1996. godine u Rafineriji nafte Pančevo. Logičan nastavak u karijeri su i poslovi upravnika postrojenja „Atmosferska destilacija“, koje je obavljao vrlo uspešno, u izuzetno teškim uslovima ekonomskih sankcija. Bogato teorijsko znanje neprestano je proširivao i upotpunjavao kroz proveru u praksi, ali i razmenom iskustva sa kolegama različitih profesija na svim ostalim rafinerijskim postrojenjima. Posle odličnog praktičnog poznavanja svih segmenata rafinerijskog proizvodnog procesa, obavljao je značajne poslove na Projektu modernizacije rafinerijske prerade u sektoru Razvoj i investicije. Nakon toga, usledilo je imenovanje na poslove direktora Rafinerije nafte Pančevo, zatim zamenika direktora RNP.

Na poziciju direktora Bloka „Prerada“ dolazi 2015. godine, posle uspešno obavljenih radnih zadataka na mestu direktora Direkcije za Tehničke poslove u Bloku.

Sergej Fominih,
zamenik generalnog direktora, direktor Funkcije za pravna i korporativna pitanja

 

Završio je pravni fakultet Marijskog državnog univerziteta i Centralno-evropskog Univerziteta u Budimpešti iz oblasti jurisprudencije, a u Moskovskoj školi upravljanja Skolkovo i Poslovoj školi Kembridž završio je programe menadžmenta.

Više od sedam godina radio je kao saradnik u međunarodnim pravnim konsalting kompanijama. Godine 2009. pridružio se timu menadžera NIS a.d. Novi Sad kao direktor Direkcije za pravni monitoring.

U novembru 2010. imenovan je za direktora Funkcije za pravna i korporativna pitanja NIS a.d. Novi Sad. U NIS-u je zadužen za upravljanje timom koji je odgovoran za pravnu podršku Društva, korporativno upravljanje i upravljanje nepokretnom imovinom.

Igor Tarasov,
zamenik generalnog direktora, direktor Funkcije za korporativnu zaštitu

 

Rođen je 1952. godine.

Poseduje 38 godina dugo radno iskustvo u sistemu organa državne bezbednosti. U Ambasadi Ruske Federacije u Beogradu proveo je dva mandata: od 1994. do 1999. godine i od 2001. do 2006. godine.

Od 2009. radi NIS a.d. Novi Sad na poziciji zamenika generalnog direktora, Direktora funkcije za korporativnu zaštitu.

Natalija Bilenok,
zamenik generalnog direktora, direktor Funkcije za organizaciona pitanja

 

Rođena je 1970. godine.

Na Istorijskom fakultetu Brijanskog državnog univerziteta, na smeru „Istorija i pravo“, diplomirala je 1992. godine. Dve godine kasnije, stekla je zvanje psihologa na Fakultetu za psihologiju na Brijanskom državnom univerzitetu.

Profesionalnu karijeru započinje 1997. godine u Centru za profesionalnu orijentaciju i psihološku podršku, na poziciji rukovodioca naučno-metodološkog odeljenja – psiholog-konsultant. U Centru se zadržava do 2000. godine, kada prelazi u kompaniju „Meljkruk“ u kojoj je bila imenovana za zamenika rukovodioca Službe za upravljanje kadrovima. Svoje profesionalno iskustvo obogatila je radeći u kompaniji „Desnol“, na poziciji direktora ljudskih resursa, pored koje je imala i dodatno zaduženje kao generalni direktor u ćerkama firmama pomenute kompanije. Na poziciji direktora za kadrove radila je dve godine, od 2006. do 2009, i u kompaniji „Rositi“. Nakon toga, počinje da radi u Gasprom njeftu, na poziciji rukovodioca Uprave za rad sa kadrovima u Direkciji regionalnih prodaja. Paralelno sa razvojem profesionalne karijere, nastavila je da se stručno usavršava. Godine 2009. diplomirala je na Moskovskoj međunarodnoj višoj školi biznisa MIRBIS, na smeru „Upravljanje ljudskim resursima“. Stručno se usavršavala i radeći u Gasprom njeftu, gde je, između ostalog, uspešno završila korporativni program MVA Gasprom njefta i Stokholmske škole za ekonomiju „Top-drajv“.

Vadim Smirnov,
zamenik generalnog direktora, direktor Funkcije za spoljne veze, odnose sa državnim organima i PR

 

Rođen je 1963. godine.

1985. godine je stekao visoko obrazovanje u struci „Finansije i revizija“. Osim toga, završio je Diplomatsku akademiju (1994. g. u Moskvi) i Visoku komercijalnu školu (1999. g. u Moskvi).

Od 1985. do 1991. godine je radio na radnim mestima u struci u preduzećima Dalekog Istoka (Rusija). Od 1991. godine do 1998. godine je radio u Ministarstvu inostranih poslova Ruske Federacije, uključujući dugotrajna službena putovanja u zemlje balkanskog regiona. Od 1998. godine do 2009. godine je radio na različitim pozicijama u „Aeroflot a.d.“, uključujući i poslove predstavnika kompanije na Balkanu (6 godina) i radno mesto rukovodioca odeljenja za kontrolu devizno-finansijskog poslovanja inostranih predstavništava (2 godine). Od 2010. godine je radio na liniji obezbeđenja ekonomske bezbednosti u kompanijama Grupe Gazprom.

Ulrih Pebal,
direktor Funkcije za HSE

 

Godine 1988. god. Stekao je diplomu građevinskog inženjera, i na početku karijere radio je u građevinskim kompanijama u Beču i Nemačkoj. Radio je 22 godine u OMV-u i bio zadužen za ekološke projekte u rafineriji, marketingu i istraživanju i proizvodnji. Godine 1999. je prešao u međunarodno istraživanje i proizvodnju i radio u OMV-u kao direktor za HSE u nekoliko zemalja, kao što su Australija, Novi Zeland i Rumunija.

Od avgusta 2014. godine obavlja poslove direktora Funkcije za HSE u NIS a.d. Novi Sad.

Jelena Popara,
direktor Funkcije za internu reviziju

 

Rođena je 1980. godine.

Diplomirala je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na odseku za finansije, računovodstvo i reviziju. Stekla je međunarodnu licencu iz oblasti računovodstva i revizije “ACCA” 2012 godine.

Od 2005. do 2010. godine, radila je kao konsultant u kompaniji KPMG Beograd. Od 2010. godine pridružila se timu menadžera NIS-a, a od 2013. godine obavljala je funkciju finansijskog direktora zavisnog društva u Rumuniji.

U martu 2016. godine, imenovana je za direktora Funkcije za internu reviziju.

U ovoj sekciji

 • Grupa

 • Regulativa

 • Opšta akta društva

 • Kodeks korporativnog upravljanja

 • Skupština akcionara

 • Odbor direktora

 • Generalni direktor

 • Savetodavni odbor

 • Odbor skupštine akcionara

 • Eksterni revizor

 • Poslovi sa ličnim interesom