Predsednik Komisije za naknade
Zamenik predsednika Izvršnog odbora,
Zamenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet JAD „Gazprom neft“

Rođen je 1954. godine.

Godine 1976. završio je Naftni institut u Groznom, smer hemijske tehnologije prerade nafte i gasa.

Od 1976. do 1993. godine radio je u Rafineriji „Šeripov“ u Groznom, gde je prošao put od operatera do direktora Rafinerije. Godine 1996. počeo je da radi u kompaniji „Slavnjeft“, na mestu upravnika Odeljenja prometa nafte i naftnih derivata, a kasnije je imenovan za potpredsednika NGK „Slavnjeft“. Na dužnost potpredsednika za preradu i promet kompanije „Sibnjeft“ (od juna 2006. godine – „Gazprom neft“) imenovan je u aprilu 2006. godine. Od decembra 2007. godine se nalazi na poziciji zamenika generalnog direktora JAD „Gazprom neft“ za logistiku, preradu i promet.

Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 10.02.2009. godine.

 

Članstvo u odborima drugih društava:
- JAD NGK „Slavnjeft“,
- JAD „Slavnjeft-JANOS“ (predsednik Odbora direktora),
- AD „Sanktpeterburška Međunarodna robno-sirovinska berza“,
- OAD „Mozirski NPZ“,
- „Gazprom neft Lubrikants Italija SPA“. 

U ovoj sekciji

 • Grupa

 • Regulativa

 • Opšta akta društva

 • Kodeks korporativnog upravljanja

 • Skupština akcionara

 • Odbor direktora

 • Generalni direktor

 • Savetodavni odbor

 • Odbor skupštine akcionara

 • Eksterni revizor

 • Poslovi sa ličnim interesom