Generalni direktor

Generalni direktor, koga imenuje Odbor direktora iz redova izvršnih članova Odbora direktora, koordinira rad izvršnih članova Odbora direktora i organizuje poslove Društva. Pored toga, Generalni direktor obavlja poslove dnevnog upravljanja i ovlašćen je da odlučuje o pitanjima koja ne spadaju u nadležnost Skupštine akcionara i Odbora direktora.

U skladu sa principima dobre prakse korporativnog upravljanja, funkcije Generalnog direktora i Predsednika Odbora direktora su odvojene, tako da Generalni direktor NIS-a nije istovremeno i predsednik Odbora direktora. Generalni direktor je zakonski zastupnik NIS-a.

Generalni direktor NIS a.d. Novi Sad je Kiril Tjurdenjev.

 

Rođen je 1977. godine.

S najvišim uspehom je diplomirao na Fakultetu za međunarodne odnose (visoka školska sprema sa specijalizacijom), i zatim magistrirao u oblasti međunarodnog prava (sa specijalizacijom) na Moskovskom državnom institutu međunarodnih odnosa (MGIMO). Takođe je magistrirao u oblasti prava (LL.M) na Univerzitetu u Mančesteru. Stručno se usavršavao u okviru programa executive education u međunarodnoj poslovnoj školi INSEAD i Londonskoj poslovnoj školi.

Od 2000. do 2004. godine radio je u kompanijama A.T. Kearney i Unilever. Godine 2004. počinje da radi u McKinsey & Co. Od 2007. do 2012. godine radio je kao zamenik generalnog direktora za Strategiju i korporativni razvoj u kompaniji "SIBUR – Mineralna đubriva". Od 2012. godine je izvršni potpredsednik i član Izvršnog odbora AFK "Sistema". Pre dolaska u NIS, Kiril Tjurdenjev je bio na funkciji predsednika i predsedavajućeg Izvršnog odbora OAO "Objedinjena naftno-hemijska kompanija" koja je u tom trenutku ulazila u grupu kompanija AFK "Sistema", i na funkciji predsednika Odbora direktora kompanije "Ufaorgsintez".

U aprilu 2016. godine počinje sa radom u NIS-u, na poziciji prvog zamenika generalnog direktora za preradu i promet. Za člana Odbora direktora NIS-a imenovan je 8. decembra 2016. godine. Na funkciju generalnog direktora NIS-a imenovan je 22. marta 2017. godine.

U ovoj sekciji

 • Grupa

 • Regulativa

 • Opšta akta društva

 • Kodeks korporativnog upravljanja

 • Skupština akcionara

 • Odbor direktora

 • Generalni direktor

 • Savetodavni odbor

 • Odbor skupštine akcionara

 • Eksterni revizor

 • Poslovi sa ličnim interesom