Generalni direktor

Generalni direktor, koga imenuje Odbor direktora iz redova izvršnih članova Odbora direktora, koordinira rad izvršnih članova Odbora direktora i organizuje poslove Društva. Pored toga, Generalni direktor obavlja poslove dnevnog upravljanja i ovlašćen je da odlučuje o pitanjima koja ne spadaju u nadležnost Skupštine akcionara i Odbora direktora.

U skladu sa principima dobre prakse korporativnog upravljanja, funkcije Generalnog direktora i Predsednika Odbora direktora su odvojene, tako da Generalni direktor NIS-a nije istovremeno i predsednik Odbora direktora. Generalni direktor je zakonski zastupnik NIS-a.

Generalni direktor NIS a.d. Novi Sad je Kiril Tjurdenjev.

 

Rođen 1977. godine.

Pohađao je studije na Moskovskom državnom institutu međunarodnih odnosa (MGIMO), gde je diplomirao na Fakultetu za međunarodne odnose stekavši visoku školsku spremu u oblasti političkih nauka i međunarodnih odnosa (sa počasnim priznanjima) i zatim magistrirao u oblasti međunarodnog prava (sa počasnim priznanjima). Takođe je magistrirao u oblasti prava (LL.M) na Univerzitetu u Mančesteru i završio executive education programe u INSEAD i Londonskoj poslovnoj školi.

Kiril Tjurdenjev je od 2000. do 2004. godine radio u kompanijama A.T.Kearney i Unilever, a 2004. počinje da radi u McKinsey & Co. Od 2007. do 2012. godine, Kiril Tjurdenjev je radio kao zamenik generalnog direktora za Strategiju i korporativni razvoj u kompaniji "SIBUR – Mineralna đubriva". Od 2012. godine je radio kao izvršni potpredsednik i član Izvršnog odbora AFK "Sistema". Pre dolaska u NIS, Kiril Tjurdenjev je bio na funkciji predsednika i predsedavajućeg Izvršnog odbora OAD "Objedinjena naftno-hemijska kompanija" koja je tada bila članica grupe kompanija AFK "Sistema" i na funkciji predsednika Odbora direktora kompanije "Ufaorgsintez".

U aprilu 2016. godine počinje sa radom u NIS-u, na poziciji prvog zamenika generalnog direktora za preradu i promet.

Za člana Odbora direktora NIS-a imenovan je u decembru 2016. godine, a na funkciju generalnog direktora NIS-a imenovan je u martu 2017. godine.

U ovoj sekciji

 • Grupa

 • Regulativa

 • Opšta akta društva

 • Kodeks korporativnog upravljanja

 • Skupština akcionara

 • Odbor direktora

 • Generalni direktor

 • Savetodavni odbor

 • Odbor skupštine akcionara

 • Eksterni revizor

 • Poslovi sa ličnim interesom