Za manjinske akcionare

NIS a.d. Novi Sad
Sektor za poslove sa manjinskim akcionarima

Kancelarija u Novom Sadu
Narodnog fronta 12
21101 Novi Sad
Srbija

Kancelarija u Beogradu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd
Srbija

Radno vreme Kancelarija:
radnim danom od 8 do 16 časova

e-mail adresa:  Servis.Akcionara@nis.eu
Info servis: (+381 11) 22 000 55

 

U ovoj sekciji

  • Za investitore

  • Za manjinske akcionare