Panama City Beach, FL

Naša misija

Odgovorno koristeći prirodne resurse i savremene tehnologije, pružićemo ljudima balkanskog regiona energiju za pokret ka boljem

Three boys heading to the water

Energetika - Novi pravac poslovanja

Novi pravac poslovanja, koji smo počeli da razvijamo u 2011 je energetika. Naš strateški plan je da povećamo korišćenje obnovljivih izvora energije i da započnemo proizvodnju električne energije, videći u tome veliki potencijal, kako za našu kompaniju, tako i za Srbiju.

Obezbeđivanje visokog nivoa transparentnosti

Želimo da obezbedimo visok nivo transparentnosti i javnosti u poslovanju radi blagovremenog, tačnog i potpunog informisanja akcionara i investitora

Danny looking for sharks!

Širenje u regionu

U skladu sa strategijom dugoročnog razvoja, NIS je u 2010. i 2011. započeo širenje delatnosti Kompanije van Srbije