Kalkulator za akcionare

Informacije za akcionare koji su stekli akcije kao zaposleni i bivši zaposleni u NIS-u

Dana 6. januara 2010. godine oko 4,34% akcija NIS-a, u skladu sa zakonom, prelazi u vlasništvo zaposlenih i bivših zaposlenih u NIS-a.

Ukoliko ste jedan od zaposlenih i bivših zaposlenih NIS-a na ovoj stranici možete dobiti informaciju o broju akcija koje ste posedovali na dan 6. januar 2010. godine.

Potrebno je da u za to predviđeno polje unesete Vaš jedinstveni matični broj i pritisnete taster "Pretraga".

Matični broj: