Kalkulator za akcionare

Informacije za akcionare koji su stekli akcije kao zaposleni i bivši zaposleni u NIS-u

Dana 6. januara 2010. godine oko 4,34% akcija NIS-a, u skladu sa zakonom, prešlo je u vlasništvo zaposlenih i bivših zaposlenih NIS-a.

Ukoliko ste akcije stekli kao zaposleni ili bivši zaposleni NIS-a, na ovoj stranici možete dobiti informaciju o broju akcija koje ste posedovali na dan 6. januar 2010. godine.

Potrebno je da u za to predviđeno polje unesete Vaš jedinstveni matični broj i pritisnete taster Pretraga.

Matični broj:

U ovoj sekciji

  • Akcije i vlasnička struktura

  • Grafikon

  • Kalkulator za investitore

  • Kalkulator za akcionare

  • Dividende