Akcije i vlasnička struktura

NIS je kompanija sa najvećom tržišnom kapitalizacijom na Beogradskoj berzi.

Osnovni kapital NIS-a iznosi 81.530.200.000,00 dinara i podeljen je na ukupno 163.060.400 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara.

Spisak akcionara na dan 30.09.2018. godine

Poslovno ime / Ime i prezimeBroj akcija
i broj glasova
Učešće u osnovnom
kapitalu (%)
1. JAD Gazprom Neft 91.565.88756,15%
2. Republika Srbija48.712.09429,87%
3. Societe Generale banka Srbija a.d. – kastodi račun-FO1.564.5310,96%
4. Societe Generale banka Srbija a.d. – kastodi račun-FO597.4070,37%
5. Global Macro Capital Oportunities342.4650,21%
6. Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd247.4860,15%
7. Aktiv-fond d.o.o.236.3300,14%
8. Konvest a.d. Novi Sad - zbirni račun231.3910,14%
9. AWLL Communications d.o.o. Beograd227.3520,14%
10. Keramika Jovanović d.o.o. Zrenjanin203.8240,12%
Ostali akcionari19.131.63311,73%
Ukupan broj akcionara na dan 30.09.2018.2.093.697

Podaci o akcionarima NIS-a se na ovoj stranici ažuriraju na kraju svakog kvartala. Trenutni statistički prikaz vlasništva NIS-a je dostupan na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

U ovoj sekciji

  • Akcije i vlasnička struktura

  • Grafikon

  • Kalkulator za investitore

  • Kalkulator za akcionare

  • Dividende