Akcije i vlasnička struktura

NIS a.d. Novi Sad je kompanija sa najvećom tržišnom kapitalizacijom na Beogradskoj berzi.

Osnovni kapital NIS a.d. Novi Sad iznosi 81.530.200.000,00 dinara i podeljen je na ukupno 163.060.400 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara.

Spisak akcionara na dan 30.09.2021. godine
Poslovno ime / Ime i prezimeBroj akcija i broj glasovaUčešće u osnovnom kapitalu (%)
1. JAD Gazprom Neft91.565.88756,15%
2. Republika Srbija48.712.51729,87%
3. OTP banka Srbija a.d. – kastodi račun-FO2.579.2851,58%
4. OTP banka Srbija a.d. – kastodi račun-FO1.049.9010,64%
5. Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd394.2290,24%
6. Convest a.d. Novi Sad - zbirni račun226.6900,14%
7. Raiffeisen banka a.d. - kastodi račun-KS208.6380,13%
8. DDOR Novi Sad a.d.o.176.5410,11%
9. Unicredit bank Srbija a.d. - kastodi račun-KS161.8790,10%
10. Unicredit bank Srbija a.d. - zbirni račun141.7920,09%
Ostali akcionari17.843.04110,94%
Ukupan broj akcionara na dan 30.09.2021.2.062.819

Podaci o akcionarima NIS a.d. Novi Sad se na ovoj stranici ažuriraju na kraju svakog kvartala. Trenutni statistički prikaz vlasništva NIS a.d. Novi Sad je dostupan na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

U ovoj sekciji

  • Akcije i vlasnička struktura

  • Grafikon

  • Kalkulator za investitore

  • Dividende