Akcije i vlasnička struktura

NIS je kompanija sa najvećom tržišnom kapitalizacijom na Beogradskoj berzi.

Osnovni kapital NIS-a iznosi 81.530.200.000,00 dinara i podeljen je na ukupno 163.060.400 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara.

Spisak akcionara na dan 31.12.2017. godine

Poslovno ime (ime i prezime)Broj akcija
i broj glasova
Učešće u osnovnom
kapitalu (%)
1. JAD Gazprom neft 91.565.88756,15%
2. Republika Srbija48.712.09429,87%
3. Societe Generale banka Srbija a.d. – kastodi račun-FO1.360.3340,83%
4. Unicredit Bank Srbija a.d. – kastodi račun543.4770,33%
5. Societe Generale banka Srbija a.d. – kastodi račun-FO386.3200,24%
6. Global Macro Capital Oportunities342.4650,21%
7. Aktiv-fond d.o.o.236.3300,14%
8. AWLL Communications d.o.o. Beograd227.3520,14%
9. Keramika Jovanović d.o.o. Zrenjanin203.8240,12%
10. Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd196.5170,12%
Ostali akcionari19.285.80011,83%
Ukupan broj akcionara na dan 31.12.2017.2.113.904

Podaci o akcionarima NIS-a se na ovoj stranici ažuriraju na kraju svakog kvartala. Trenutni statistički prikaz vlasništva NIS-a je dostupan na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

U ovoj sekciji

  • Akcije i vlasnička struktura

  • Grafikon

  • Kalkulator za investitore

  • Kalkulator za akcionare

  • Dividende