Akcije i vlasnička struktura

NIS a.d. Novi Sad je kompanija sa najvećom tržišnom kapitalizacijom na Beogradskoj berzi.

Osnovni kapital NIS a.d. Novi Sad iznosi 81.530.200.000,00 dinara i podeljen je na ukupno 163.060.400 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara.

Spisak akcionara na dan 31.12.2020. godine
Poslovno ime / Ime i prezimeBroj akcija i broj glasovaUčešće u osnovnom kapitalu (%)
1. JAD Gazprom Neft91.565.88756,15%
2. Republika Srbija48.712.14929,87%
3. OTP banka Srbija a.d. – kastodi račun-FO2.442.9771,50%
4. OTP banka Srbija a.d. – kastodi račun-FO973.5390,60%
5. Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd394.2290,24%
6. Convest a.d. Novi Sad - zbirni račun227.2080,14%
7. Aktiv-fond d.o.o.182.0980,11%
8. Global Macro Capital Oportunities179.2310,11%
9. Unikredit bank Srbija a.d. - kastodi račun-KS164.7960,10%
10. Raiffeisen banka Srbija a.d. - kastodi račun-KS158.6380,10%
Ostali akcionari18.059.64811,08%
Ukupan broj akcionara na dan 31.12.2020.2.068.265

Podaci o akcionarima NIS a.d. Novi Sad se na ovoj stranici ažuriraju na kraju svakog kvartala. Trenutni statistički prikaz vlasništva NIS a.d. Novi Sad je dostupan na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

U ovoj sekciji

  • Akcije i vlasnička struktura

  • Grafikon

  • Kalkulator za investitore

  • Dividende