Akcije i vlasnička struktura

NIS je kompanija sa najvećom tržišnom kapitalizacijom na Beogradskoj berzi.

Osnovni kapital NIS-a iznosi 81.530.200.000,00 dinara i podeljen je na ukupno 163.060.400 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara.

Spisak akcionara na dan 31.12.2019. godine

Poslovno ime / Ime i prezimeBroj akcija i broj glasovaUčešće u osnovnom kapitalu (%)
1. JAD Gazrom njeft91.565.88756,15%
2. Republika Srbija48.712.12929,87%
3. OTP banka Srbija a.d. – kastodi račun-FO2.112.8141,30%
4. OTP banka Srbija a.d. – kastodi račun-FO804.1530,49%
5. Global Macro Capital Oportunities371.8540,23%
6. Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd365.8810,22%
7. Convest a.d. Novi Sad - zbirni račun232.6340,14%
8. Aktiv-fond d.o.o.183.2510,11%
9. Unikredit bank Srbija a.d. - kastodi račun-KS172.8190,11%
10. Raiffeisen banka Srbija a.d. - kastodi račun-KS171.8280,11%
Ostali akcionari18.367.15011,26%
Ukupan broj akcionara na dan 31.12.2019.2.074.605

Podaci o akcionarima NIS-a se na ovoj stranici ažuriraju na kraju svakog kvartala. Trenutni statistički prikaz vlasništva NIS-a je dostupan na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

U ovoj sekciji

  • Akcije i vlasnička struktura

  • Grafikon

  • Kalkulator za investitore

  • Kalkulator za akcionare

  • Dividende