Akcije i vlasnička struktura

NIS je kompanija sa najvećom tržišnom kapitalizacijom na Beogradskoj berzi.

Osnovni kapital NIS-a iznosi 81.530.200.000,00 dinara i podeljen je na ukupno 163.060.400 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara.

Spisak akcionara na dan 31.12.2018. godine

Poslovno ime / Ime i prezimeBroj akcija
i broj glasova
Učešće u osnovnom
kapitalu (%)
1. JAD Gazprom neft 91.565.88756,15%
2. Republika Srbija48.712.09429,87%
3. Societe Generale banka Srbija a.d. – kastodi račun-FO1.675.6011,03%
4. Societe Generale banka Srbija a.d. – kastodi račun-FO613.8290,38%
5. Global Macro Capital Oportunities371.8540,23%
6. Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd276.7340,17%
7. Aktiv-fond d.o.o.236.3300,14%
8. Convest a.d. Novi Sad - zbirni račun231.3910,14%
9. AWLL Communications d.o.o. Beograd227.3520,14%
10. Erste banka a.d. - kastodi račun-KS188.6810,12%
Ostali akcionari18.960.64711,63%
Ukupan broj akcionara na dan 31.12.2018.2.088.471

Podaci o akcionarima NIS-a se na ovoj stranici ažuriraju na kraju svakog kvartala. Trenutni statistički prikaz vlasništva NIS-a je dostupan na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

U ovoj sekciji

  • Akcije i vlasnička struktura

  • Grafikon

  • Kalkulator za investitore

  • Kalkulator za akcionare

  • Dividende