44. vanredna sednica Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad će biti održana u sredu 15. aprila 2020. godine.

Poziv za 44. vanrednu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
Predlozi odluka i materijal za 44. vanrednu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

Ukupan broj akcija koje poseduju akcionari sa pravom glasa o odlukama iz utvrđenog dnevnog reda na dan objave poziva za 44. vanrednu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad iznosi 163.060.400.

Obrasci

Značajni datumi u vezi 44. vanredne sednice Skupštine akcionara

25.03.2020. Objava Poziva za 44. vanrednu sednicu Skupštine akcionara
05.04.2020. Rok za upućivanje predloga za dopunu dnevnog reda
05.04.2020. Dan akcionara
08.04.2020. Rok za podnošenje pitanja akcionara
10.04.2020. Rok za dostavu kopije punomoćja pisanim putem i formulara za glasanje
14.04.2020. Rok za dostavu punomoćja elektronskim putem (do 12 časova)
15.04.2020. Dan održavanja 44. vanredne sednice Skupštine akcionara

Akti društva

Dodatne informacije

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi 44. vanredne sednice Skupštine akcionara molimo Vas da pogledate segment Pitanja i odgovori ili da kontaktirate Sektor za poslove sa manjinskim akcionarima.

U ovoj sekciji