Potvrda o plaćenom porezu po odbitku na osnovu isplate dividende akcionarima za 2019. godinu za fizička lica - rezidente

Na ovoj stranici fizička lica – rezidenti kojima je isplaćena dividenda za 2019. godinu mogu dobiti potvrdu o plaćenom porezu po odbitku na osnovu isplate dividende.
Da biste dobili ovu potvrdu, potrebno je da u okviru upita tačno unesete sva tri bitna podatka i nakon toga pritisnete taster "Pretraga".
Ukoliko niste u mogućnosti da odštampate potvrdu, možete je preuzeti u prostorijama Kancelarija za poslove sa manjinskim akcionarima u Novom Sadu ili Beogradu.

Važno: Molimo vas da prilikom unosa podataka koristite slova srpske latinice (uključujući: č, ć, dž, đ, ž, š).