Потврда о плаћеном порезу по одбитку на основу исплате дивиденде акционарима за 2017. годину за физичка лица - резиденте

На овој страници физичка лица – резиденти којима је исплаћена дивиденда за 2017. годину могу добити потврду о плаћеном порезу по одбитку на основу исплате дивиденде.
Да бисте добили ову потврду, потребно је да у оквиру упита тачно унесете сва три битна податка и након тога притиснете тастер "Претрага".
Уколико нисте у могућности да одштампате потврду, можете је преузети у просторијама Канцеларија за послове са мањинским акционарима у Новом Саду или Београду.

Важно: Молимо вас да приликом уноса података користите слова српске латинице (укључујући: č, ć, dž, đ, ž, š).